OR

De Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders  en heeft vooral een uitvoerende taak, zoals het beheren van het schoolfonds, het coördineren van de luizencontrole en het oversteken en nog veel meer taken waarbij actieve ouders onmisbaar zijn. De vergaderingen van de Ouderraad zijn openbaar en kunnen door een ieder bijgewoond worden. U wordt echter vriendelijk verzocht dit vooraf aan de Ouderraad kenbaar te maken. Doordat er bij de vergaderingen van de Ouderraad regelmatig een teamlid aanwezig is, kan een goed contact tussen ouders en school worden bevorderd. De aanwezigheid van een lid van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad bij de vergaderingen bevordert een goed contact tussen beide raden.

We starten om 20.15 uur en sluiten de vergaderingen uiterlijk 22.00 uur af.

De taken, bevoegdheden en werkwijze zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
Klik hier om het huishoudelijk reglement te openen.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft of als u een vergadering wilt bijwonen, kunt u gebruik maken van het volgende e-mailadres: or.nicolaas@skowestfriesland.nl

Notulen

27 oktober 2020

Ouderbijdrage Schoolfonds

Activiteiten als schoolreisje, schoolkamp, excursie, kleuterfeest, groepsfoto, Sinterklaas, Kerst enzovoort worden niet bekostigd door het Rijk. De kosten voor deze activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Sinds schooljaar 2011 – 2012 wordt de ouderbijdrage voor leerlingen van groep 1 t/m 8 als volgt opgebouwd:

  • € 20,00 per leerling voor activiteiten zoals excursie, kleuterfeest, Sinterklaas, Kerst enzovoort.
  • € 30,00 per leerling voor schoolreisje en schoolkamp.
  • € 20,00 per leerling van groep 8 voor algemeen vormende activiteiten.

Uw kind gaat in ieder geval vier keer op schoolreis, twee keer op schoolkamp en heeft in groep 8 afscheidsweekend. De vrijwillige ouderbijdrage wordt door de Ouderraad beheerd in het schoolfonds. Tijdens de jaarvergadering wordt er over de besteding van het schoolfonds verantwoording afgelegd. Mocht het betalen van de ouderbijdrage problemen opleveren dan is het mogelijk om voor reductie of kwijtschelding in aanmerking te komen. Mogelijk kan Stichting Leergeld Westfriesland uitkomst bieden: http://www.leergeld.nl/

Info stichting Leergeld

In het geval er in overleg met elkaar geen voor beide partijen aanvaardbare oplossing komt, biedt de school vervangende activiteiten aan. De toelating tot de school wordt niet afhankelijk gesteld van financiële bijdragen van de ouder(s)/verzorger(s).

Nieuws

  • Worden wat je wil!

    De kinderboekenweek is weer spetterend van start gegaan! Dit jaar ...  Lees verder »

Agenda

Contact

Sint Nicolaasschool
Ganker 1
1688CR Nibbixwoud

T: 0229-571627

Alle contact gegevens »

Contact

Ganker 1
1688 CR Nibbixwoud

0229-571627
directie.nicolaas@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam