Lezen en schrijven doe je samen

Lezen en schrijven doe je samen! We hebben zin in lezen…en schrijven! 

Een nieuwe aanpak die wij gaan inzetten met ingang van het nieuwe schooljaar. Een aanpak waarbij het gaat om betekenisvol lezen en schrijven. En dat start bij activiteiten waarbij meer gebeurt dan alleen lezen en schrijven. Voorheen leerde je losse letters lezen en schrijven. In deze aanpak leer je nieuwe woorden die bestaan uit letters. Dus je hebt de letters nodig om de woorden te kunnen schrijven en daarom wil je ze leren. Net zoals jonge kinderen al graag hun naam willen schrijven en dit ook al snel kunnen. Want hoe fijn is het als je zelf je naam onder je tekening kunt schrijven of een kaart kunt sturen met jouw naam er op. Je naam is dus een betekenisvol woord. 

Zo leren we in de thema’s woorden die we nodig hebben in onze spelverhalen, en deze woorden gebruiken we ook om zinnen te maken waardoor onze verhalen uitbreiden. Deze spelverhalen ontstaan vanuit activiteiten die we in de groep doen. 

We praten over onze sportactiviteiten in de vakantie, de sporten die we zien op tv, de sportverenigingen in ons dorp en we willen natuurlijk ook deze sporten beoefenen. Dikke kans dat we nieuwe sporten ontdekken want in onze boekenkringen zullen we vast nieuwe dingen tegenkomen. En natuurlijk moeten we ook trainen om onze spieren te versterken en ons uithoudingsvermogen te vergroten. Dit doen we op spelplekken waar we onze verhalen kwijt kunnen. We maken een trainingsruimte, er komen sportspellen in de klas en misschien wel de racebaan van Max Verstappen. We tekenen verhalen, schrijven erbij, leren woorden uit deze verhalen waardoor we de letters wel moeten gaan kennen en kunnen. Het gaat vooral om de wil te kunnen lezen en schrijven want dat hebben we nodig in ons spel. En natuurlijk oefenen we ook want als je iets wilt weten, weten kinderen ook dat je dit moet oefenen. We doen dit allemaal zoveel mogelijk betekenisvol. 

We gebruiken boeken, teksten en filmpjes om de verhalen te verrijken en in ons schrijf- en leesschrift noteren en lezen we wat we allemaal nodig hebben. Zo kan ieder kind op zijn eigen niveau meedoen aan onze groepsactiviteiten en kunnen wij de kinderen helpen bij het schrijf- en leesproces. Om kinderen gemotiveerd te krijgen en houden gaat het altijd eerst om de inhoud van een verhaal, in ons geval nu over ‘Sport en spel’. De eigen ervaringen van de kinderen zijn de bodem, wij verrijken met boeken, teksten en filmpjes. We praten over wat we lezen en schrijven en noteren van alles op diverse manieren. Dit zult u terugzien in onze leeromgeving.

Wat verandert er: 

 • Veel van wat we schrijven en lezen blijft in de klas want we hebben het elke keer          weer nodig. U kunt uiteraard altijd een kijkje nemen samen met uw kind in diens eigen schrijf- en leesschrift. Deze liggen in de ladenkast op de gang en neem gerust samen met uw kind een kijkje hierin. Uw kind zal met trots laten zien wat hij/zij heeft geschreven en gelezen. 
 • De leeromgeving wordt rijk en groeit op het gebied van lezen en schrijven. Er komen woordvelden te hangen, we gaan zelf boeken maken. In de spelhoeken hangen en staan ook materialen om mee te kunnen schrijven. b.v. in de trainingsruimte moet het kind de oefeningen kunnen aflezen en noteren hoe vaak hij/zij iets kan of hoe lang hij/zij over een oefening doet. 
 • We verbinden onze groepskringen steeds aan inhouden die belangrijk zijn in het thema: welke sporten zijn er – wat draag je dan – welke spullen gebruik je – welke regels zijn er en hoe ziet een speelveld er uit. Door te lezen en te schrijven/tekenen brengen we deze informatie in kaart en gebruiken dit in onze spelactiviteiten. We presenteren boeken, lezen eigen teksten en schrijfsels terug en voor aan elkaar. 
 • We bieden veel meer letters aan dan dat we deden bij onze ‘oude’ methode. 

Wat verandert er niet: 

 • We hanteren gewoon de doelen zoals die in de klassieke leesmethodes worden aangeboden. In onze klas ziet u bij onze pc zo’n doelenoverzicht hangen voor een periode van 8 weken (de themaperiode) 
 • We observeren en volgen de kinderen in hun lees- en schrijfontwikkeling door hun eigen lees- en schrijfschrift te bekijken en door in activiteiten goed te observeren. 
 • We toetsen in november gewoon met de AVI en DMT toetsen.
 • We blijven de hulpmiddelen van onze ‘oude’ leesmethode inzetten waar mogelijk. Denk aan structureerstroken om de woorden en letters goed te leren, tekst van de week waarin we kunnen herhalen, hak- en plakoefeningen om woorden te ontcijferen en letters te herkennen. We gaan ook teksten van kinderen gebruiken om tekst van de week te maken. Hoe betekenisvol is het om al je eigen woorden en zinnen terug te zien in de tekst van de week.

Tot slot kunt u op meerdere momenten een kijkje in onze keuken nemen: 

 • Tijdens de informatieavond (we zullen wat filmpjes maken in de eerste weken zodat u kunt zien wat we doen) 
 • Op de thema-afsluiting 
 • Tijdens de voortgangsgesprekken 
 • Op Klasbord waar wij informatie en foto’s zullen delen met u
 • Op een kijkochtend

Wij evalueren intern om alert te blijven op de ontwikkelingsvoortgang van kinderen en de effectiviteit van deze nieuwe aanpak. Thuis kunt u ook volgen hoe uw kind leest en schrijft door samen boekjes te lezen, briefjes te schrijven, iets te noteren wat onthouden moet worden. Deze schrijfsels zullen vast niet foutloos zijn maar het is van belang dat u uw kind aanmoedigt en aangeeft dat hij/zij gewoon kan noteren hoe hij/zij denkt dat het genoteerd kan worden. Het is beter om “de fouten” van uw kind niet te verbeteren, anders kan het kind ontmoedigt raken om te willen schrijven. Het belangrijkste is dat ze schrijfsels willen maken en dat u en uw kind dit kunnen “lezen”. Op school helpen we ze naar het vlot en foutloos lezen en schrijven. Lezen en schrijven zijn noodzakelijke middelen om informatie te kunnen delen. Dit kunt u voordoen door kinderen te betrekken in wat u leest en schrijft en waar u dat voor nodig heeft. Samen komen we dan tot kinderen die heel veel plezier in lezen en schrijven hebben en dit graag doen. Op de bovenstaande momenten delen we onze ervaringen met die van u om zo elkaar te blijven begrijpen waardoor het voor de kinderen ook helder blijft. De schrijfletters en vloeiendheid van schrijven worden een doelstelling wanneer het kind alle letters beheerst en goed en vlot kan lezen en er motorisch geen nadeel door ondervindt. Tenslotte staat plezier en zin hebben voorop! 

Wij kijken uit naar de komende 8 weken waarin we deze nieuwe aanpak gaan toepassen. Wij zijn er klaar voor. 

Met vriendelijke groet, 

Team Sint Wulfram.

-september 2019-

Agenda

Contact

Sint Wulfram

Burgemeester Heijmansstraat 4

1718 AN Hoogwoud

0226-355843

directie.wulfram@skowf.nl

 

»

Contact

 

Sint Wulfram
Burgemeester Heijmansstraat 4
1718 AN Hoogwoud

0226-355843

directie.wulfram@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam