OGO

Wij werken vanuit de visie van OntwikkelingsGericht Onderwijs. Deze visie is de basis van ons onderwijs.

De visie legt de nadruk op de ontwikkeling van de leerlingen en is daarbij schatplichtig aan de leerpsychologie van Lev Vygotski. Hij verbindt een leerlinggerichte pedagogiek met een activerende didactiek. Een centraal concept is daarbij Vygotski’s zone van naaste ontwikkeling, het verschil tussen wat het kind zonder hulp kan en wat het met hulp kan.

Wij werken in thema’s die dicht bij de kinderen staan en ze voorbereiden op de echte wereld. Daarbij halen we vaak de echte wereld naar binnen door gastsprekers uit te nodigen, echte materialen in de klas te halen en gaan we op excursies om de echte wereld te onderzoeken.

In de stamgroepen 1-2-3(a-b-c) ligt de nadruk vooral op spel, en leren de kinderen door middel van spel vaardigheden zoals rekenen, taal, gespreksvaardigheden.

In de midden- en bovenbouw wordt er meer onderzoek gedaan naar de verschillende onderwerpen met als start een onderzoeksvraag. Een thema duurt bij ons van vakantie tot vakantie en er is altijd een gezamenlijke afsluiting met de stamgroep of de school. Denk daarbij aan een voorstelling, tentoonstelling, rondleiding of open avond.

Wij werken vanuit de cirkel van basisontwikkeling. Daarin staan alle facetten die de kinderen nodig hebben om tot een mooie ontwikkeling te komen in de 8 jaar dat ze bij ons op school zitten. Er is een cirkel voor de onder- en bovenbouw. Zie de afbeeldingen hieronder.

Mocht u meer informatie willen dan kunt u langskomen voor een kijkje in de school of de volgende websites bezoeken:

Wij-leren.nl 

OGO en 21st century skills (een mooi filmpje over hoe wij ook OGO en 21st Century Skills samen aanbieden)

Agenda

Contact

Sint Wulfram

Burgemeester Heijmansstraat 4

1718 AN Hoogwoud

0226-355843

directie.wulfram@skowf.nl

 

»

Contact

 

Sint Wulfram
Burgemeester Heijmansstraat 4
1718 AN Hoogwoud

0226-355843

directie.wulfram@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam