Schoolregels

SCHOOLREGELS

Onze schoolregels zijn gekoppeld aan de uitgangspunten van de Vreedzame School en hangen zichtbaar in de school. Deze regels gelden in en om de school.

Naast algemene schoolregels hebben we regels en afspraken op groepsniveau.

Algemene schoolregels

  • Iedereen gaat positief met elkaar om
  • Iedereen is rustig in de school
  • Iedereen gaat voorzichtig met de spullen van zichzelf en een ander om

Aan het begin van het schooljaar maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. Deze worden opgehangen in het lokaal.

Aan het begin van elk schooljaar wordt er extra aandacht besteed aan de regels en afspraken in het kader van groepsvorming.

 

Agenda

Contact

Sint Wulfram

Burgemeester Heijmansstraat 4

1718 AN Hoogwoud

0226-355843

directie.wulfram@skowf.nl

 

»

Contact

 

Sint Wulfram
Burgemeester Heijmansstraat 4
1718 AN Hoogwoud

0226-355843

directie.wulfram@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam