Schooltijden

Wij werken met het vijf-gelijke-dagenmodel. Dit houdt in dat wij op alle dagen dezelfde schooltijd hanteren.

De schooltijden van het schooljaar 2022-2023 zijn voor alle stamgroepen:

Maandag t/m vrijdag

8:30-14:00 uur.

De eerste bel gaat om 8:25 uur en we beginnen om 8:30 uur.

U bent vanaf 15:00 uur welkom als u met de leerkracht van uw kind een gesprek wilt houden.

Agenda

Contact

Sint Wulfram

Burgemeester Heijmansstraat 4

1718 AN Hoogwoud

0226-355843

directie.wulfram@skowf.nl

 

»

Contact

 

Sint Wulfram
Burgemeester Heijmansstraat 4
1718 AN Hoogwoud

0226-355843

directie.wulfram@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam