SKO West-Friesland

De Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland is het schoolbestuur voor 23 basisscholen in West-Friesland, in 2014 ontstaan uit een fusie tussen SKO De Dijken en SKO De Gouw. Dagelijks zetten ongeveer 470 medewerkers zich in voor ruim 4700 leerlingen op onze scholen in de gemeenten Enkhuizen, Medemblik, Opmeer en Koggenland.

Kinderen die aan de leerkrachten van onze scholen zijn toevertrouwd, hebben recht op goed onderwijs verzorgd door professionele mensen. Om die kwaliteit te kunnen leveren is het belangrijk dat iedereen in onze organisatie als een keten samenwerkt: van Raad van Toezicht tot aan de ouders van onze leerlingen. Daarnaast zoeken we de samenwerking met partners buiten onze stichting zoals gemeenten, specialisten, bedrijven enz.

Wij willen voortdurend in ontwikkeling blijven en stimuleren daarom scholing bij al onze medewerkers, die met kennis en vaardigheden onderwijs kunnen blijven geven overeenkomstig de eisen die in deze tijd aan onze professionals gesteld worden. Wij zetten ons met veel passie en betrokkenheid in voor de vorming van onze kinderen.

Ons motto is niet voor niets: Samen inspirerend lerend de toekomst in !

Agenda

Contact

Sint Wulfram

Burgemeester Heijmansstraat 4

1718 AN Hoogwoud

0226-355843

directie.wulfram@skowf.nl

 

»

Contact

 

Sint Wulfram
Burgemeester Heijmansstraat 4
1718 AN Hoogwoud

0226-355843

directie.wulfram@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam