MR

Ouders en personeelsleden hebben inspraak bij beslissingen over het onderwijsbeleid. Die inspraak is geregeld via de MR. Onderwerpen die onder andere besproken worden zijn: andere schooltijden, de formatie (welke leerkracht voor welke groep), communicatie tussen ouders en leerkrachten/school (via rapporten, leerkrachtenspreekuur, nieuwsbrief, gesprekken, …).

De MR is een wettelijk verplicht overlegorgaan en is bevoegd alle zaken met betrekking tot de school te bespreken. Voor bepaalde zaken heeft het Management Team zelfs de instemming van de MR nodig. In het MR reglement is precies beschreven wanneer de MR om advies of instemming gevraagd moet en kan worden.

Op onze school bestaat de MR uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De directeur is bij de MR-vergaderingen aanwezig als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. Alle vergaderingen zijn openbaar.

Wanneer er onderwerpen zijn die u graag eens besproken wilt hebben in de MR dan kunt u één van de ouderleden van de MR hierop aanspreken. U kunt uw vraag ook via de website van de school stellen aan de secretaris van de MR. Het contactformulier vindt u hier

Onze school valt binnen de Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland, waarin 23 scholen vertegenwoordigd zijn. Binnen deze stichting is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (de GMR). Hierin worden de bestuurlijke zaken die alle scholen binnen de stichting aangaan besproken.

Vanuit iedere school neemt er één persoon plaats in de GMR.

De MR bestaat dit schooljaar uit de volgende leden:

Namens de leerkrachten:

Susanne Obdeijn                                            leerkracht  6/7/8 B

Sharon Visser                                                  leerkracht  4/5 A

Marieke Smal (penningmeester)                  leerkracht  1/2/3 C

Namens de ouders:                                   

Derk Jan Roskam                                        ouder Finn 6/7/8 A

Nicole Ouwerkerk                                         ouder Robine 4/5 B, Mirte 1/2/3 C

Minke de Koning                                          ouder Mex 6/7/8 A, Sef 4/5 A, Mason 1/2/3 C

Agenda

Contact

Sint Wulfram

Burgemeester Heijmansstraat 4

1718 AN Hoogwoud

0226-355843

directie.wulfram@skowf.nl

 

»

Contact

 

Sint Wulfram
Burgemeester Heijmansstraat 4
1718 AN Hoogwoud

0226-355843

directie.wulfram@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam