OC

De oudercommissie

De St. Wulfram heeft een actieve oudercommissie (OC).
De oudercommissie ondersteunt het lerarenteam bij niet-lesgebonden activiteiten, zij zijn hierin de schakel tussen alle ouders en het team.
De oudercommissie vergadert 5 keer per jaar.

Leden van de oudercommissie

De OC wordt gevormd door de volgende ouders:

Voorzitter: Aleksandra de Wit

Penningmeester: Simone Doodeman

Secretaris: Wendy Schouten

Lid: Dominique Feenstra

Lid: Peter Smit

Lid: Marlou

Lid: Anna

 

Heeft u vragen of thema’s die u graag besproken wilt hebben? Laat het de oudercommissie weten! 

Wat doet de oudercommissie?

De oudercommissie:

– organiseert in diverse werkgroepen festiviteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, de Koningspelen, speldag/schoolreisje en het kleuterfeest. In de werkgroepen zit een leerkracht, een lid van de oudercommissie en ouders die zich hebben opgegeven om mee te helpen.

– regelt dat er contactouders zijn per klas. De contactouders zijn het eerste aanspreekpunt tussen de leerkracht en ouders. Zij ondersteunen de leerkrachten bij de kerstviering, Wulframdag, excursies, verjaardag leerkracht of (bij lagere groepen) het meelopen naar het zwembad.

– helpt met het organiseren van de afscheidsavond van groep 8.

– coördineert de luizencontrole.

– reserveert voor excursies met de klas een gedeelte van de ouderbijdrage.

Vrijwillige ouderbijdrage

De activiteiten van de oudercommissie worden gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt bepaald tijdens de openbare vergadering van de OC. Alle ouders ontvangen een uitnodiging voor deze vergadering.

Ouderbijdrage per schooljaar is € 46,-

In bovenstaand overzicht zijn de jubileumjaren van de school niet meegenomen. Hiervoor sparen wij ieder jaar.

Actief worden in de oudercommissie

Wil je graag actief zijn op school en heb je interesse om lid te worden van de oudercommissie? Laat het ons dan weten. We zoeken regelmatig nieuwe leden.

Agenda

Contact

Sint Wulfram

Burgemeester Heijmansstraat 4

1718 AN Hoogwoud

0226-355843

directie.wulfram@skowf.nl

 

»

Contact

 

Sint Wulfram
Burgemeester Heijmansstraat 4
1718 AN Hoogwoud

0226-355843

directie.wulfram@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam