Informatie Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht overlegorgaan dat bestaat uit drie gekozen ouders en drie gekozen leerkrachten. De MR bespreekt de gang van zaken binnen de school en denkt kritisch mee over nieuwe en bestaande beleidsplannen. Voor veel belangrijke zaken is instemming of advies nodig van de oudergeleding en/of personeelsgeleding. Dit maakt de MR tot een belangrijk orgaan dat invloed kan uitoefenen op het schoolbeleid en andere belangrijke zaken. De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar. De agenda’s en notulen zijn te lezen op de website van de school. De MR werkt op schoolniveau.
Voor zaken op overkoepelend bestuurlijk niveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR.

Samenstelling Medezeggenschapsraad

Het personeelsdeel van de MR bestaat uit: Anja Braas (voorzitter), Ton Koelemeijer, Myrna Snoek

Het ouderdeel van de MR bestaat uit: Anita van Kooij, Marjolein Maas en Linda Wever (secretaris).

Jaarverslag MR schooljaar 2019/2020

Lees HIER het Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad over het schooljaar 2019/2020. 

Medezeggenschapsreglement

Voor het actuele, op 13 maart 2018 vastgestelde, Medezeggenschapsreglement: klik HIER.

Huishoudelijk Reglement MR

In 2018 is het Medezeggenschapsreglement vastgesteld, waarna de MR ook het Huishoudelijk Reglement heeft vastgesteld.
U kunt dit HIER nalezen.

Werkplan MR schooljaar 2021/2022

In de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar is het werkplan MR vastgesteld. In het werkplan o.a. de samenstelling en taakverdeling,  het vergaderschema, de ‘vaste’ onderwerpen, de speerpunten en de communicatie met onze vaste partners.
Klik HIER voor het actuele werkplan.

 

Nieuws

  • Ruimtepost en Nieuwsbrief Samen naar Samenwerking

    Lees hier de actuele Ruimtepost, onze (twee-)wekelijkse nieuwsbrief: ...  Lees verder »

Aanmelden op 't Ruimteschip

Hebt u interesse in ’t Ruimteschip?
Wilt u uw kind aanmelden?
Wilt u persoonlijke informatie?
Loop gewoon de school binnen, op ’t Ruimteschip is heel veel mogelijk dus ook een rondleiding zonder afspraak. Maar soms lukt dat niet en is het maken van een afspraak beter.

Lees verder »

Contact


RK Basisschool ’t Ruimteschip

 

Bezoekadres:
Marsstraat 2
1716 WH Opmeer

 

Postadres:
Postbus 28
1715 ZG Spanbroek

 

T: 0226 352552
E: directie.ruimteschip@skowf.nl

Alle contact gegevens »

R.K. basisschool ’t Ruimteschip

Contact

Marsstraat 2
1716 WH Opmeer

T: 0226 – 352552
E: directie.ruimteschip@skowf.nl

RK Basisschool ’t Ruimteschip
Marsstraat 2
1716 WH Opmeer

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam