De Vreedzame School

Vanaf augustus 2014 wordt op de Werenfridus school gewerkt met het programma van De Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op de maatschappij. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert zowel het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan als voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.

Wat leren de kinderen?

De volgende sociaal-emotionele vaardigheden komen in het programma aanbod:

 • Inzicht in het effect van je eigen gedrag op anderen.
 • Inlevingsvermogen: jezelf kunnen en willen verplaatsen in anderen.
 • Rekening houden met anderen; de ander serieus nemen.
 • Herkennen van gevoelens.
 • Omgaan met gevoelens.
 • Controle over jezelf; een rem op hinderlijk impulsief gedrag.
 • Conflicten oplossen door win-win situaties.
 • Meedenken hoe sommige dingen in de klas geregeld worden.
 • Zelfvertrouwen/ positief zelfbeeld versterken.

De Vreedzame School is een programma voor de hele school.
Het programma is zo opgebouwd dat in alle groepen dezelfde 6 thema’s / blokken aan bod komen:

Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)

Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)

Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie)

Blok 4 We hebben hart voor elkaar(over gevoelens)

Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)

Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten) 

In groep 8 wijken de blokken 5 en 6 af. Blok 5 gaat over het democratisch ABC. De kinderen krijgen inzicht in de democratie als staatsvorm, regels en wetten. Als er in een bepaald schooljaar verkiezingen zijn, biedt het programma aansluitend aan blok 5 een Verkiezingsproject. Blok 6 gaat over afscheid nemen.

In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde thema’s / blokken gewerkt. Meteen aan het begin van het schooljaar wordt gestart met de lessen van Blok 1. Deze lessen worden dan gedurende twee weken elke dag gegeven. Dit zorgt voor een goede vorming van de groep. Aan het einde van deze twee weken starten de leerlingen aan blok 2. Vanaf dan krijgen zij één les van De Vreedzame School in de week gedurende het gehele schooljaar.

Wanneer u wat meer over de blokken zelf wilt weten en wat er precies aan bod komt kunt u klikken op de blokken hierboven.

Nieuws aan de ouders:

Wanneer in de groepen wordt gestart met een nieuw blok van DVS, wordt dit in de nieuwsbrief van de Werenfridus vermeld. In een kort bericht wordt u op de hoogte gebracht van wat de kinderen staat te wachten in het komende blok. Tijdens de periode waarin de kinderen aan het blok werken, is ook in de groepen nieuws hierover te vinden op het blauwe DVS-bord in het eigen lokaal. Verder verzorgt steeds één van de groepen het materiaal op het DVS-bord in de grote hal. Op deze manier krijgt u een kleine impressie van hoe er in de groepen wordt gewerkt aan het blok.
Als u meer informatie over een bepaald blok wilt lezen, kunt u onder aan deze info op een kletskaart klikken.
Ook is het mogelijk, en dit is iets wat wij van harte aanbevelen, om thuis met uw kind over het onderwerp van het blok te praten. Voor de  kinderen van de groepen 1 t/m 6 kunt u de ‘kletskaarten’ als leidraad gebruiken.Tenslotte: wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk altijd langskomen. Vraag het aan de leerkracht van uw kind of kijk op www.devreedzameschool.nl.
 

Kletskaarten:

 groep 1/2:

 Groep 3:

groep 4:

Groep 5:

Groep 6:

De kletskaarten kunt u  ook bij de groepen vinden.

Nieuws

Agenda

 • Agenda Werenfridus

  Hier kunt u de planning van de activiteiten en vakanties voor de ...  Lees verder »

Werenfridus basisschool

Dorpsstraat 75

1693 AC Wervershoof

tel:0228 58 17 39

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam