De Westfriese Knoop

Voorwoord

Dit ondersteuningsplan van samenwerkingsverband De Westfriese Knoop is de opbrengst van een periode van intensieve samenwerking binnen het primair onderwijs en met de partners in de regio West-Friesland. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 december 2012 zijn er intentieafspraken gemaakt met de participerende schoolbesturen. Deze zijn beschreven in het ‘overdrachtsdossier op hoofdlijnen’. Dit document heeft de basis gevormd voor het eerste ondersteuningsplan. Dit ondersteuningsplan geeft weer op welke wijze de regio passend onderwijs organiseert; wat het wil bereiken; welke wettelijke kaders er zijn en wat de doelen in de verdere ontwikkeling van passend onderwijs in de komende 4 jaar zijn. Samen met alle reguliere basisscholen, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs is er een dekkend onderwijsaanbod in de regio gecreëerd; dit onder het motto: Voor de onderwijsondersteuning, als ook de jeugdzorg, is een verdere beweging naar de voorkant gewenst: ondersteuning zoveel mogelijk in de directe leefomgeving van en met leerlingen en ouders1 organiseren, versterking van de eigen kracht en die van de professionals. Het streven is om met passend onderwijs de preventieve en planmatige aanpak in het reguliere onderwijs afgestemd met ouders en betrokken partijen verder te versterken opdat alle leerlingen het onderwijs kunnen volgen dat bij hen past; bij voorkeur in hun eigen omgeving.

Lees verder via deze link: Ondersteuningsplan_De_Westfriese_Knoop 
De regio West Friesland biedt iedere leerling een onderwijsaanbod dat past.

Nieuws

Agenda

  • Agenda Werenfridus

    Hier kunt u de planning van de activiteiten en vakanties voor de ...  Lees verder »

Werenfridus basisschool

Dorpsstraat 75

1693 AC Wervershoof

tel:0228 58 17 39

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam