Oudervereniging

WAT IS DE OUDERVERENIGING?
De Oudervereniging (OV) wordt gevormd door alle ouders/verzorgers van de Werenfridus basisschool, die d.m.v. het aangaan van een schriftelijke overeenkomst, lid zijn geworden.  Zodra uw kind op onze school komt, ontvangt u deze overeenkomst en verzoeken wij u om lid te worden. Na betaling van de vrijwillige ouderbijdrage bent u lid van de oudervereniging. Zo nodig wordt deze ouderbijdrage bijgesteld d.m.v. stemming door de leden. Betaling gebeurt bij voorkeur d.m.v. machtiging.  In geval van verhoging van deze bijdrage worden de lopende machtigingen automatisch aangepast.

CONTRIBUTIE EN ACTIVITEITEN
Om de diverse activiteiten te kunnen bekostigen is jaarlijks een ouderbijdrage nodig. Deze wordt via een automatische incasso geïnd. Als iemand geen incasso wil afgeven, geldt een toeslag van € 2,50 per jaar i.v.m. administratiekosten.

De ouderbijdrage is per 29 augustus 2023 vastgesteld op:

42,50 voor kinderen van de groepen 1 t/m 7.
€ 130,00 voor kinderen van groep 8(= hoger bedrag i.v.m. schoolkamp)

Onderstaand een overzichtje van de grootste activiteiten van de oudervereniging en de gemiddelde besteding van uw bijdrage.

*  Sinterklaasfeest                            15%

*  Kerst                                              15%

* Schoolreisje / werkweek              60%

* Projecten                                           5%

* Diverse kosten en activiteiten       3%

BESTUUR
Het bestuur bestaat uit 8 ouders/verzorgers die elk een groep vertegenwoordigen (zgn. “groepsouder”). Niet voor iedere groep is een groepsouder beschikbaar (i.v.m. de combinatiegroepen), waardoor hulpouders nodig zijn. Net als de groepsouders ondersteunen de hulpouders de leerkracht bij diverse activiteiten, maar zij zijn geen bestuurslid.  Een bestuurslid wordt door de leden gekozen voor een periode van 4 jaar. Hierna vindt een herverkiezing plaats waarbij eventueel nieuwe kandidaten zich kunnen aanmelden.  Zo mogelijk neemt een bestuurslid zitting in de medezeggenschapsraad.  Het bestuur komt maandelijks bijeen in aanwezigheid van een leerkracht.

Taken van het bestuur van de oudervereniging/Wat doen de groepsouders?

· organisatie van bovenstaande activiteiten
· ondersteuning bij de organisatie van o.a. sportdag, schoolfotograaf, afscheid groep 8, projecten
· indien gewenst, hulp bieden bij groepsactiviteiten
· communicatie tussen ouders/ verzorgers en leerkrachten/ directie
· contact met de medezeggenschapsraad.
· opstellen (financieel) jaarverslag

Wat houdt “hulpouder” zijn in? 
· helpen met activiteiten in je eigen klas
· aanspreekpunt voor de klas als hulpouder
· omdat je geen groepsouder bent (= bestuurslid van de oudervereniging), is de hoofdverantwoordelijkheid voor het bestuurslid van de O.V. van de betreffende groep
· groepsouders (bestuursleden van de OV) hebben vergaderingen, hulpouders niet.
· het OV –bestuurslid benadert de hulpouder wanneer er iets ondernomen
moet worden
· de hulpouder heeft nauw contact met de leerkracht
· het is voor 1 jaar
· je hebt één OV-bestuurslid als contactpersoon. Dit is de groepsouder die is
ingedeeld in dezelfde groep als jij

Activiteiten waaraan je als hulpouder mee mag helpen:
lampionnenwedstrijd Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstfeest, Paaslunch, juffen/meesterfeest, schoolreis, schoolfeest, sportdag en projecten.

Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om activiteiten voor de kinderen te kunnen bekostigen. De vrijwillige bijdrage wordt vastgesteld met instemming van de leden en bij voorkeur voldaan door de toegestuurde machtiging, die overigens automatisch wordt aangepast bij eventuele verhoging.

Contact
Vragen kunnen altijd worden gesteld aan één van de bestuursleden (zie kopje “Leden”). Ook zijn wij bereikbaar via e-mail:

lianne.rinkel@skowf.nl

Nieuws

Agenda

  • Agenda Werenfridus

    Hier kunt u de planning van de activiteiten en vakanties voor de ...  Lees verder »

Werenfridus basisschool

Dorpsstraat 75

1693 AC Wervershoof

tel:0228 58 17 39

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam