Vrije middag voor de herfstvakantie 15-10-2021
Herfstvakantie 18-10-2021  t/m 22-10-2021
Kerstvakantie 24-12-2021 t/m 07-01-2022
Vrije middag voor krokusvakantie 18-02-2022
Voorjaarsvakantie 21-02-2022 t/m 25-02-2022
Paasweekend 15-04-2022 t/m18-04-2022
Vrije middag voor meivakantie 22-04-2022
Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaartweekend 26-05-2022 t/m 27-05-2022
Pinksterweekend 06-06-2022
Vrije middag voor zomervakantie 15-07-2022
Zomervakantie 18-07-2022 t/m 26-08-2022

Extra vrije vrijdagochtenden groep 1 t/m 4:
15 -10- 2021
19 -11- 2021
18 -02-2022
18 -03- 2022
24 -06- 2022

Er staan 5 studiemiddagen en 1 studiedag gepland
waarop alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij zijn:
donderdagmiddag: 11-11-2021
dinsdag middag: 07-09-2021
vrijdagmiddag: 21-01-2022
maandag: 07-03-2022
donderdagmiddag : 14-04-2022
maandagmiddag: 20-06-2022