De komende weken

  • We gaan verder werken aan het schoolthema ‘De ruimte in’.

Groep 1-2 werkt aan het thema ‘kriebelbeestjes, groep 3-6 buigen zich over ‘Sterren en Planeten’, terwijl groep 7-8 zich richt op de ruimtevaart, maar ook op de geschiedenis na de Tweede Wereldoorlog.  

  • De komende week starten we met het afnemen van de leestoetsen AVI en DMT.

Met deze toetsen kijken we naar de vorderingen van de kinderen en waar we eventueel ons aanbod moeten aanpassen.

Week 22-26 mei: Inloopweek
De komende week is weer Inloopweek. Tussen 8.20 – 8.35 uur mag u weer met uw (klein)kind mee naar binnen. Kijk hoe uw kind zelfstandig naar binnen gaat, wat het gaat doen als het de klas in komt.
Let op: u mag naar binnen, het moet natuurlijk niet. We stallen geen werk uit, er hangen nog geen tentoonstellingen. Het gaat om u en uw kind op deze momenten.

Donderdag 25 mei, 10:30u: Gastles bureau Halt gr7-8
Voor de derde keer dit schooljaar komt Bureau Halt een gastles verzorgen in groep 7-8. Thema dit keer “Groepsdruk”. We vinden de gastlessen en de thema’s die behandeld worden belangrijk, het is goed dat kinderen zich bewust worden / nog bewuster zijn van het effect van hun gedrag op anderen. Maar ook de consequenties van hun gedrag op hun verdere toekomst komt aan bod.

Maandag 29 mei: Tweede Pinksterdag, dinsdag 30 mei: Ontwikkeldag Team, KINDEREN VRIJ
In verband met Tweede Pinksterdag en een ontwikkeldag van het Team op de dinsdag daarna, zijn de kinderen deze dagen vrij.

Donderdag 1 juni: Atletiekochtend groep 5-6 en 7-8
Na het stoppen van de sportdagen oude stijl, bleef bij veel kinderen de roep om hun eigen, maar ook de schoolrecords atletiek te verbeteren.
Daarom organiseren we donderdagmorgen 1 juni een atletiekochtend waarop de kinderen van groep 5-6 en 7-8 langs een parcours van 8 atletiekonderdelen gaan. (Groot-)ouders van deze groepen worden de komende week benaderd met de vraag om assistentie.