Maandag 5 december: Sinterklaas op school
Vanaf 12 november werken we toe naar dit feest. We hebben het Sinterklaasjournaal gevolgd en meegedaan aan de activiteiten.
We hebben in school te maken gehad met Piet Michaela die verliefd is geworden, maar op wie?
Maandag 5 december verwachten we Sinterklaas en zal alles goed komen en een oplossing krijgen.
De kinderen hoeven geen tussendoortje voor de ochtend mee te nemen, de school trakteert.

Voor de organisatie ’s morgens vragen we het volgende aan de ouders:

  • Laat uw kind niet te vroeg naar school komen. Als het rond 8:20 uur op het plein is, is dat vroeg genoeg.
  • In verband met de komst van de Sint vragen we u om op de Marsstraat tegenover de school geen auto’s te parkeren.
  • Als u mee naar binnen gaat om het slot van het grote Sinterklaasverhaal mee te maken, vragen we u om in de bovenbouwhal aan de zijkant te gaan staan en uw kind toe te vertrouwen aan de groepsleerkracht. Als u naar binnen gaat en u hebt een kleiner kind mee, houdt u die dan bij u?
  • Na afloop van de ceremonie gaan de kinderen eerst nog even naar de klassen, voor de ouders is dat een teken dat zij naar huis kunnen. Ouders van Ouderraad, Medezeggenschapsraad en Feestcommissie zijn uitgenodigd om te blijven, o.a. om te assisteren.

Dinsdag 6 december: De school begint om 10:00 uur
Dinsdagmorgen worden de kinderen om 10:00 uur op school verwacht.

Woensdag 7 december, 8:30 uur: Versierochtend Kerstmis
Woensdag zetten we dan de knop om en toveren we de school in kerststemming.
Vanaf 8:30 uur gaat een groepje ouders aan de slag om kerstversiering op te hangen. Een aantal heeft zich hiervoor aangemeld. Mocht u niet aangemeld zijn, maar wel tijd en zin hebben: wees welkom en help mee.

Donderdag 8 december, 10:30 uur: (uitgestelde) Gastles Bureau Halt groep 7-8
Bureau Halt komt ook dit jaar drie gastlessen verzorgen in groep 7-8. Thema deze maandag is de overlast rond de feestdagen, speciaal m.b.t. vuurwerk.
Vorige week kon de les niet doorgaan, daarom donderdag de uitgestelde les.

Maandag 12 december: Vergadering Feestcommissie
De Feestcommissie vergadert om 15:00 uur. Gespreksonderwerp o.a. het naderende Kerstfeest met de kerstmaaltijd.

Wie zin heeft om aan te schuiven en mee te praten is welkom. Als u daarna denkt: dit smaakt naar meer, kunt u contact opnemen met juf Tanja. Zij is voorzitter en weet dat er uitbreiding van de Feestcommissie nodig is, nu een aantal ouders aan hun laatste jaar bezig zijn.