groep 3A, 3B

Groep 3 is een fantastische groep om les in te geven! 

Het accent van het leren in groep 3 ligt bij lezen, spelling, rekenen en schrijven.
Daarvoor is een goede werkhouding en zelfstandigheid erg belangrijk. Hier besteden we via een speelse wijze en een duidelijke structuur veel aandacht aan.
Daarnaast  besteden we ook veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, aan muziek, tekenen/knutselen, het chromebook, gym en spelen de kinderen ook nog.
In de gang heeft groep 3 een eigen bouwhoek, speelhuis en constructiemateriaal en ook in de klas zijn speel/leermaterialen. Zo proberen we de grote overgang van 2 naar 3 zo geleidelijk mogelijk te laten zijn.

 

Het leren lezen

Wij werken met de leesmethode “Veilig Leren lezen” de Kim-versie. 

In deze methode leren de kinderen 2 letters per week.
Iedere week komen er 2 letters bij en ontstaan er nieuwe woorden.
i
ik
kim
sim
kip
aap
raak
rem
vis
Op deze manier leren kinderen heel snel woordjes lezen en al na 2 weken kunnen ze al woorden in een boekje lezen.

Rond Kerst kennen de kinderen bijna alle letters en klanken, met uitzondering van lastige combinaties zoals: ‘sch’ en ‘ng/nk’. Aan het eind van groep 3 vormen ook die geen probleem meer, ze lezen dan zelfs al woorden van twee lettergrepen.

In de tweede helft van groep 3 wordt ook het leestempo steeds belangrijker.
Aangezien alle kinderen uniek zijn en niemand leert op dezelfde manier of in hetzelfde tempo, houdt de methode daar rekening mee en gaat uit van 3 niveaus:
*De maangroep, bijna alle kinderen starten in deze groep, dit is de basis.
*De stergroep, deze kinderen doen mee met de basisgroep maar krijgen extra instructie en oefenen samen met de leerkracht het lezen.
*De zongroep, dit zijn de kinderen die meestal al hebben leren lezen in groep 2.  Zij krijgen lees/leer- en werkboekjes op eigen niveau.

Leren schrijven in de groep 3

Wij werken met de schrijfmethode “Pennenstreken”.

Het schrijfonderwijs begint met het aanleren van de geleerde leesletter als schrijfletters (nog geen hoofdletters) en combinatie van de letters die samen een woordje maken.
In de tweede helft van groep 3 leren de kinderen dan aan elkaar schrijven. 

 

Leren rekenen in groep 3

Wij werken met de rekenmethode “Pluspunt” en daarbij “Met sprongen vooruit”. Begin groep 3 is rekenen vooral een voortzetting van de telactiviteiten die de kinderen uit groep 2 nog kennen. De kinderen leren getallen herkennen en schrijven en maken kennis met de begrippen ‘erbij’ en ‘eraf’. Als na een tijdje de tekens + en – worden geïntroduceerd, ontstaan er echte sommen. Het rekenen speelt zich nog af onder de 10 en sommen worden voornamelijk opgelost door te tellen, eventueel met behulp van een rekenrek. In de tweede helft van groep 3 leren we ook sommen uit te rekenen boven de 10. Tijdens de rekenlessen gaan we aan de slag met tellen (tot 100), splitsen (een getal in twee delen verdelen), verdubbelen en halveren. Ook meten en klokkijken (hele en halve uren) en rekenen met geld (euromunten van €1 en €2, briefjes van 5. 10 en 20 euro) komen aan de orde. Rekenen met geld natuurlijk, vooral in het begin, vaak in ons winkeltje in de klas. Tegen de zomervakantie kunnen de meeste kinderen optelsommen en aftreksommen onder de 20 redelijk vlot uitrekenen. Sommetjes onder de 10 zijn echt gesneden koek, net als tellen in stapjes van 2, 5 of 10.

Aandacht voor de wereld om je heen

Vanaf een jaar of zeven beginnen kinderen steeds meer oog te krijgen voor de wereld om hen heen. Vandaar dat dingen die ze leren bij het vak wereldoriëntatie hen vaak erg interesseren.

Het vak Wereldoriëntatie komt in groep 3 nog niet structureel aan de orde, maar halen we uit de thema’s van de leesmethode “Veilig Leren Lezen”, het schooltv programma “Huisje Boompje Beestje”, de schoolthema’s en natuurlijk behandelen we de seizoenen van het jaar.

Leerkracht

groep 3 A
Maaike Karsten (ma. t/m do.)
maaike.karsten@skowf.nl

Monique Stroet (vrij.)
monique.stroet@skowf.nl

groep 3 B
Marisca Beemster (ma. t/m vrij.)
marisca.beemster@skowf.nl

 

 

Contact

Jozefschool
Zandbergen 2
1671 MA Medemblik

T: 0227 542146

Alle contact gegevens »

Agenda

Contact

Zandbergen 2
1671 MA Medemblik

T: 0227542146
E: directie.jozefmedemblik@skowestfriesland.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam