oudervereniging

Oudervereniging en ouderbijdrage

Wanneer een nieuwe leerling op school komt, vragen wij aan de ouders om lid te worden van de oudervereniging. U krijgt hiervoor een aanmeldingsformulier. De oudervereniging bevordert de samenwerking tussen school en ouders. De ouderraad wordt gekozen uit en door de ouders en ieder jaar is er gelegenheid om zich hiervoor kandidaat te stellen.

De ouderraad vergadert maandelijks. Daarbij is altijd iemand van het team aanwezig. Er wordt dan gesproken over het onderwijs op school en over veel praktische zaken. Het onderwijs op de Jozefschool is weliswaar gratis, maar toch zijn er vele kleine extra dingen waarvoor het rijk of de gemeente Medemblik niet in de buidel tasten. Bijv. blokfluiten, sinterklaas, kerst, carnaval, gedeelte van het schoolkamp, afscheid groep 8, limonade bij sport- en speldagen, bloemen voor de jarige werknemers, een cadeau bij een jubileum, de avondvierdaagse, enz. Voor al die activiteiten vraagt de ouderraad dan ook een vrijwillige bijdrage per schooljaar. Indien u de bijdrage moeilijk kan betalen, dan kunt u eventueel een beroep doen op het noodfonds van de gemeente Medemblik. Aan het begin van elk schooljaar wordt u door de penningmeester van de oudervereniging schriftelijk verzocht de bijdrage over te maken via automatische incasso. Rabobank. rek.nr. NL75 RABO 0180 7533 55

Nieuws

Agenda

Contact

Jozefschool
Zandbergen 2
1671 MA Medemblik

T: 0227 542146

Alle contact gegevens »

Contact

Zandbergen 2
1671 MA Medemblik

T: 0227542146
E: directie.jozefmedemblik@skowestfriesland.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam