groep 4 A, B

Groep 4 A: Rita Hooijmans en Petra Konijn
Groiep 4 B: Monique Stroet en Marieke Bes

Dit schooljaar hebben we twee groepen 4: groep 4a en groep 4b. Wat doen wij allemaal in groep 4? We vertellen u graag wat meer over de verschillende vakken. 

Lezen is in groep 4 heel belangrijk. We besteden hier dan ook veel tijd aan. Elke ochtend beginnen we met 15 minuten bieblezen. De kinderen halen uit de schoolbieb een boek van hun eigen niveau. In de leestijd laten we regelmatig de kinderen even hardop lezen bij juf. Zo kunnen we goed in de gaten houden hoe het kind leest, of het op niveau zit of dat het tijd is om een niveau hoger te lezen. Elke middag lezen we ook 15 minuten. Zo maken we al gauw lekker veel leeskilometers. De kinderen die ondersteuning bij het lezen kunnen gebruiken, krijgen een extra uur leesonderwijs per week. Zij oefenen dan met de leerkracht in Vloeiend en Vlot. 

Twee keer per week werken we met de methode Estafettelezen. Dit is een methode waarin voortgezet lezen/leestechniek voorop staat, maar er is ook veel aandacht voor leesplezier en -bevordering. Want een kind dat graag leest, ontwikkelt zichzelf. We werken met 3 niveaus: aanpak 1 voor risicolezers, aanpak 2 voor methodevolgers (normale ontwikkeling) en aanpak 3 voor vlotte lezers (snelle ontwikkeling).  

Later in het jaar vervangen we één les van Estafettelezen door Begrijpend lezen. We gebruiken hiervoor de digitale methode Nieuwsbegrip. Deze methode werkt met actuele onderwerpen en biedt steeds een duidelijke leesstrategie aan. We leren de kinderen eerst voorspellen waar de tekst over gaat, door te kijken naar de plaatjes, de titel en de kopjes. Daarnaast leren we de strategieën: ophelderen van onduidelijkheden, vragen stellen, verwijswoorden, verbanden en samenvatten. We integreren regelmatig de aanpak van het nieuwe ‘close reading’ in deze lessen. 

Voor spelling gebruiken we de moderne methode Staal, die is gebaseerd op de aanpak van José Schraven. Alle kinderen leren hiermee spellen door het herkennen van verschillende categorieën. We starten met het aanbieden van 1 categorie. Bij iedere categorie horen een gebaar en een regel, die steeds worden herhaald tijdens de instructies, de werkboeklessen en de dagelijkse dictees. Op deze manier slijpen de spellingregels gemakkelijker in en worden de kinderen uitgedaagd om eerst goed na te denken en dan pas te schrijven. In groep 4 leren de kinderen 12 categorieën. Ook zit grammatica in de spellinglessen verweven. Denk daarbij aan samenstellingen, werkwoorden en het gebruik van hoofdletters. Op een chromebook kunnen de kinderen op hun eigen niveau verder oefenen met het juist spellen van woorden, door middel van uitdagende spellen en opdrachten. 

Ook voor taal gebruiken we de methode Staal. Deze biedt woordenschat en aansprekende verwerkingsopdrachten aan binnen een aantal thema’s. Ieder thema duurt 4 weken en wordt afgesloten met een presentatie, werkstukje, toneelstuk of een ander product. Deze methode gaat uit van veel samenwerking tussen de kinderen: overleggen, naar elkaar luisteren, samenvatten, elkaar vragen stellen en samen ontdekken staat centraal. Er zijn verschillende soorten lessen; woordenschat, taal verkennen, spreken,  luisteren en schrijven. In de 4e week is de toets, waarna nog enkele herhalings- of verrijkingslessen zijn opgenomen. Elk kind gaat dan op zijn eigen niveau aan de slag. Ook op de chromebooks werken de kinderen gedurende 4 weken op hun eigen niveau aan de woordenschat. Ze doen dan opdrachten en spellen met de ‘woorden van de week’. 

Rekenen  Met rekenen leren de kinderen in groep 4 veel nieuwe vaardigheden. Bij de start van het schooljaar kunnen ze sommen uitrekenen tot 20. Aan het einde van groep 4 kunnen ze sommen uitrekenen tot 500, kennen ze de meeste keersommen en zelfs al wat deelsommen. Daarnaast kunnen ze klokkijken tot op de minuut. Een hele ontwikkeling in één schooljaar! We maken dan ook gebruik van de gloednieuwe methode Pluspunt, die de kinderen een heel stevig fundament biedt. Veel is erop gericht dat de kinderen zich in de ‘echte wereld’ kunnen redden in situaties waarbij rekenvaardigheden gevraagd worden. In de praktijk betekent dit dat we ons richten op getalrelaties en getalbegrip. Ze leren de verschillende betekenissen van de getallen (telefoonnummers, kalenders, klokken, etc.) en ontdekken dat ze verschillende functies hebben. Daarnaast kijken we naar de structuur en volgorde van getallen. Dit doen we met ondersteuning van gestructureerd materiaal (rekenrekje, kralenketting van 100,  (lege) getallenlijn). We wijzen de kinderen steeds op handig rekenen. Ook wordt er aandacht besteed aan meten (lengte, omtrek, gewicht, inhoud), meetkunde (ruimtelijke oriëntatie, afstand, windrichting, plattegronden, schaal etc.), rekenen met geld en het aflezen van tabellen en grafieken. In groep 4 werken de kinderen in een werkboek dat verschillende niveaus aanbiedt. Ook zetten we diverse methodematerialen in voor kinderen die extra instructie of juist verrijking/verdieping nodig hebben. 

Natuurlijk schrijven de kinderen bij de andere vakken ook veel. Toch vinden we het belangrijk om speciale schrijflessen aan te bieden. We schrijven in groep 4 in verbonden schrift (aan elkaar), met potlood. Vaak geven we een instructie, doen we wat handspelletjes en wijzen we op een ontspannen maar goede schrijfhouding. 

Met de tijdschriften van Hemel en aarde als leidraad, geven we in groep 4 vorm aan het vak Godsdienst en levensbeschouwing. We behandelen 5 thema’s per jaar. We lezen uit de bijbel maar ook andere verhalen behandelen we. We filosoferen, tekenen, lezen en praten hierover. Met Kerstmis en met Pasen hebben wij een viering met de hele school. We lezen dan ook de bijbehorende verhalen uit de bijbel. 

De Vreedzame School is een sociaal-emotioneel programma voor basisscholen. Hiermee willen we bereiken dat kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen. In de lessen leren kinderen om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de klas/school, en staan open voor de verschillen tussen mensen. De thema’s worden schoolbreed aangeboden. Kom gerust eens op de prikborden in de klas kijken.

We gymmen twee keer per week drie kwartier in De Muiter. De vakleerkracht van Sportservice verzorgt de lessen, waarbij sport, spel en gymnastiek worden afgewisseld.

Wereldoriëntatie wordt in groep 4 nog niet per vak gegeven. We kijken School-TV en kiezen uitzendingen die passen bij het seizoen, de interesse en/of de taalthema’s. Zo zien we onder andere De Buitendienst, Klokhuis, Huisje boompje beestje en diverse geselecteerde filmpjes van educatieve sites of YouTube. We gaan regelmatig naar buiten om de natuur ‘in het echt’ te zien of we halen de natuur de klas in. Ieder jaar plannen we een activiteit/excursie van IVN in. Techniek kunnen we op een gemakkelijke manier de klas in halen: de techniektorens zitten boordevol interessante lessen die de kinderen grotendeels zelf kunnen doorlopen. In gesprekken met leerlingen proberen we ook altijd de oriëntatie op de wereld te betrekken: hoe ver is het? hoe ziet het eruit? hoe werkt het? waar is het van gemaakt en waarom? welke dieren leven daar? hoe ging het vroeger? Daarnaast besteden we aandacht aan onder andere de Kinderboekenweek, de diverse feesten en schoolthema’s.  Natuurlijk combineren we ook de expressievakken met wereldoriëntatie. 

Tekenen, handvaardigheid, muziek en drama vormen samen de expressievakken. Iedere week worden de kinderen in groep 4 uitgedaagd om de meest uiteenlopende opdrachten te doen. We leren nieuwe technieken aan, oefenen met bijzondere knutselmaterialen en zijn vooral bezig met het prikkelen en ontwikkelen van fantasie. We denken met kinderen na over kunst, bespreken hoe we iets stevig kunnen vastzetten, spelen situaties na en ontdekken de (on-)mogelijkheden van hout, klei, plastic en papier. We laten deze activiteiten zoveel mogelijk aansluiten bij de thema’s waarmee we werken en bij de seizoenen. Eén keer per 2 weken hebben de kinderen muziekles van de vakleerkracht, juf Inge. De andere week hebben zij muziekles van de eigen leerkracht, door middel van de nieuwe digitale methode 123ZING. 

ICT is gelukkig niet meer weg te denken uit het onderwijs. De kinderen in groep 4 gebruiken regelmatig de chromebooks om leerspellen op eigen niveau te doen. Daarnaast proberen we ook de eerste stappen van het zoeken op internet te begeleiden. Het Nationaal Mediapaspoort bevat interessante lessen om kinderen spelenderwijs bewust te maken van het gebruik van diverse media. Programmeren leren de kinderen door voor de Beebot te zorgen: een robot-bij die zelf gestuurd kan worden!

Leerkracht

Groep 4A
Rita Hooijmans (ma. do. vrij.)
rita.hooijmans@skowf.nl

Petra Konijn (di. woe.)
petra.konijn@skowf.nl

Groep 4B 
Monique Stroet (ma. di.)
monique.stroet@skowf.nl

Marieke Bes (woe. do. vrij.)
marieke.bes@skowf.nl

 

Contact

Jozefschool
Zandbergen 2
1671 MA Medemblik

T: 0227 542146

Alle contact gegevens »

Agenda

Contact

Zandbergen 2
1671 MA Medemblik

T: 0227542146
E: directie.jozefmedemblik@skowestfriesland.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam