groep 5 A, B

Dit jaar hebben we op de Jozefschool twee groepen 5:

Groep 5 A: Suzanne Bleeker
Groep 5 B: Roxanne Berkhout en Tom Kramer

Hieronder kunt u lezen wat wij in deze groepen doen:

 • Leesonderwijs

Wij starten elke ochtend en middag met lezen in een boek op het avi-niveau.
Daarnaast besteden wij veel aandacht aan het begrijpend lezen met de methode “Nieuwsbegrip”. 

 

 • Boekbespreking en spreekbeurt

Dit schooljaar doet elke leerling een boekbespreking en een spreekbeurt. We bespreken dit vooraf met de kinderen en maken hier een tijdsplan voor. 

 

 • Rekenen 

Wij werken met de methode Pluspunt. In de toetsen wordt getoetst in welke mate de kinderen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen beheersen. Na elk blok volgt een toets en aan de hand daarvan eventueel remediëringsopdrachten.

 

 • Taal/ spelling 

We gebruiken de methode Staal. Staal is een methode die spelling en grammatica combineert. 

Tijdens de spellinglessen werken we aan spelling van de onveranderlijke woorden, werkwoordspelling en grammatica. Dit oefenen we met categoriekaarten, oefendictees en de opdrachten in het werkschrift. Daarnaast is er extra oefenmateriaal voor op de chromebooks. 

Tijdens de taallessen werken we aan woordenschat, taalverkennen, spreken en luisteren en schrijven. We hebben er voor gekozen op advies van het OBD om in de combinatiegroepen met de hele groep hetzelfde thema te behandelen. We oefenen in een werkboek met bijbehorend bronnenboek. Ook hier oefenen we via extra via chromebooks vooral aan woordenschat. Na elk blok volgt een toets en eventueel remediëringsoefeningen. 

 

 • Wereldoriëntatie 

Tijdens de wereldoriëntatielessen maken we gebruik van de methode “De wereld van Zwijssen”. We werken met “wereldzaken” hierin worden aardrijkskundige zaken behandeld en met “Tijdzaken” waarin de geschiedenis centraal staat.

 

 • Schrijven 

De leerlingen leren om aan elkaar te schrijven. Voor leerlingen waarvoor dat te lastig is, hebben we een blokschriftmethode. 

 

 • Verkeer
  We volgen de methode van Veilig Verkeer Nederland met daarin allerlei onderwerpen die de leerlingen tegen kunnen komen als ze zich in het verkeer begeven. 

 

 • Gymnastiek 

We hebben twee keer per week gymles. De eerste les van de week is een toestelles in De Muiter. De andere les is een (buiten)spelles.

 

 • Creatieve vorming 

Natuurlijk hebben we aandacht voor de artistieke en creatieve uitingen van de leerlingen. We besteden aandacht aan tekenen, schilderen, knutselen en techniek. Bij de vrijdagmiddagactiviteiten komen er bijzondere activiteiten aan de orde zoals koken, fietsband plakken, solderen, figuurzagen, breien, haken, werken met vilt en nog veel meer. De leerlingen van groep 5, 6 , 7 en 8 worden in groepen van ongeveer 10 kinderen verdeeld. We rekenen wel op de hulp van ouders hierbij. ( en opa’s, oma’s bijvoorbeeld zijn ook van harte welkom.)

 

Leerkracht

Groep 5A
Suzanne Bleeker (ma. t/m vrij.) 
suzanne.bleeker@skowf.nl

Groep 5B
Roxanne Berkhout (ma. t/m do.)
roxanne.berkhout@skowf.nl

Tom Kramer (vrij.)
tom.kramer@skowf.nl

 

Contact

Jozefschool
Zandbergen 2
1671 MA Medemblik

T: 0227 542146

Alle contact gegevens »

Agenda

Contact

Zandbergen 2
1671 MA Medemblik

T: 0227542146
E: directie.jozefmedemblik@skowestfriesland.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam