Contact met gescheiden ouders

Met betrekking tot de informatieverstrekking aan ouders:

 • zijn wij onpartijdig.
 • houden wij het welzijn van het kind goed in de gaten.
 • zijn wij ons bewust van het feit dat de problematiek zijn invloed kan hebben op de prestaties van het kind.

In verband met de informatieverstrekking aan ouders gelden de onderstaande regels:

 • Een ouder die het kind niet erkend heeft, krijgt geen informatie.
 • Een ouder die het kind wel erkend heeft, maar geen gezag heeft, kan op eigen verzoek beperkte informatie krijgen (rapporten, schoolkeuze en bij specifieke problemen).
 • Een ouder die het kind heeft erkend en het gezag heeft (ingeschreven in het gezagsregister),  heeft recht op alle informatie.

Om duidelijk te hebben aan wie wij informatie kunnen geven, zal aan ouders die een verbroken relatie hebben na inschrijving gevraagd worden om de vragenlijst informatieverstrekking in te vullen.

Wij gaan er in principe vanuit dat de informatie die gegeven wordt aan de ene ouder wordt doorgegeven aan de andere ouder.

Indien beide ouders op gesprek willen komen, zal de leerkracht vragen of de ouders samen kunnen komen. Alleen indien het echt niet anders kan (bv. i.v.m. onderlinge gespannen verhouding) worden de ouders afzonderlijk uitgenodigd. 

Er zal geen informatie gegeven worden als dit in strijd is met het belang van het kind. De eerste keer dat een verzoek om informatie binnenkomt, zal aan de ouder die belast is met de dagelijkse zorg gevraagd worden of informatieverstrekking aan de andere ouder wel of niet in strijd is met het belang van het kind. 

Bij een verzoek om informatie van derden (d.w.z. niet-ouders) wordt vooraf aan één van de gezagdragende ouder(s)  gevraagd om toestemming.

Op onze site is het onderliggende beleidsdocument ’Protocol informatieverstrekking ouders met een verbroken relatie’  van onze stichting  SKO-WF te vinden.

oktober 2021

Protocol informatieverstrekking ouders met een verbroken relatie SKO-WF december 2020

 

Nieuws

 • Voorleeswedstrijd

  Voorleeswedstrijd Tijdens de Kinderboekenweek waren in de groepen 4 ...  Lees verder »

 • Groot Nieuws!!

  Van twee naar drie kleutergroepen!! Sinds twee jaar groeit onze school ...  Lees verder »

 • Optimist on Tour

  De groepen 5 t/m 8 zullen kennis maken met allerlei watersporten. In ...  Lees verder »

Agenda

 • Record gesneuveld!

  Record uit 1995 verbroken! Op 14 oktober vond voor de 27e keer de ...  Lees verder »

 • Open middag en avond

  In verband met de Corona-maatregelen zijn de geplande Open middag en ...  Lees verder »

 • Brand!

  Kantoor van meester Bart in brand?   Op 30 oktober vond voor de ...  Lees verder »

Schoolvakanties Maria-Bernadette school

Via deze link komt u bij het overzicht van de vakanties.

 

 

 

»

Contact

Maria-Bernadette school

Bagijnhof 39 (geen postadres!)

1671CC Medemblik

0227-541488

Alle contact gegevens »

Contact

Maria-Bernadette school

Postadres:
Postbus 81
1670 AB Medemblik

Bezoekadres:
Bagijnhof 39 (geen post!)
1671 CC Medemblik

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam