In verband met de Corona-maatregelen zijn de geplande Open middag en Open avond in de gebruikelijke vorm in 2021 helaas niet doorgegaan.

We gaan er vanuit dat we in 2022 weer op de gebruikelijke wijze ouders kunnen informeren.

Zie verder de informatie in de Menubalk.