Schoolarts

Op de basisschool krijgen kinderen en ouders te maken met de schoolarts.
In onderstaande tekst van de GGD kunt u lezen wat de bedoeling hiervan is.

Er vinden 4 structurele contactmomenten plaats in de leeftijd van 4 tot 19 jaar. Onderstaand treft u een overzicht aan van de inhoud van de diverse contactmomenten. Daarnaast is er nog een mogelijkheid tot het aanvragen van extra contactmomenten. Ook wordt uitgelegd wat er na het onderzoek met de gegevens gedaan wordt en wat u kunt doen als een afspraak verzet of afgezegd moet worden.

Structurele contactmomenten:

Rond groep 2

 • volledig lichamelijk onderzoek (bestaande uit o.a. ogen, oren, lengte en gewicht,  spraak/taalontwikkeling, motoriek);
 • functioneren thuis en op school
  Dit onderzoek vindt plaats in aanwezigheid van een ouder/verzorger. Het onderzoek vindt meestal plaats in het wijkgebouw of op school.

Groep 4

 • ogen;
 • lengte en gewicht;
 • vragenlijst met vragen naar de gezondheidstoestand van uw kind.
  Dit onderzoek vindt plaats op school. Ouder/verzorger is meestal bij het onderzoek niet aanwezig.

Groep 7

 • ogen;
 • lengte en gewicht;
 • houding;
 • vragenlijst met vragen naar de gezondheidstoestand van uw kind;
 • korte vragenlijst naar depressieve klachten.
  Dit onderzoek vindt plaats op school. Tijdens het onderzoek is de ouder/verzorger meestal niet aanwezig.
  Op de vragenlijst is er mogelijkheid om een gesprek aan te vragen met de sociaal verpleegkundige JGZ. Ook kan zij naar aanleiding van de vragenlijst contact met u opnemen.

Klas 2 voortgezet onderwijs

 • ogen;
 • lengte en gewicht;
 • houding;
 • bloeddruk;
 • vragenlijst met vragen naar de gezondheidstoestand van uw kind.
  Bij dit onderzoek is meestal geen ouder/verzorger aanwezig. Dit onderzoek vindt meestal plaats op school of bij de GGD.

Extra contactmomenten

Dit onderzoek is in een vorig contactmoment afgesproken of kan aangevraagd worden door school, ouders/verzorgers of andere betrokkenen, maar alleen na toestemming van ouders/verzorgers.

Na het geneeskundig onderzoek: Na contact met het JGZ-team (jeugdarts, sociaal verpleegkundige of assistente) kan er op basis van de bevindingen van het onderzoek aan kind en/of ouders/verzorgers:

 • een advies worden gegeven;
 • een controle-afspraak worden gemaakt;
 • een verwijziging worden gedaan naar een andere instelling. Medische verwijzingen verlopen altijd via de huisarts, bijvoorbeeld ter informatie, voor nader onderzoek of voor behandeling. Doorverwijzing kan ook naar een fysiotherapeut, logopedie of een specialist in het ziekenhuis, bijvoorbeeld een kinderarts;
 • een verwijzing naar het opvoedkundig spreekuur, Bureau Jeugdzorg en diëtiste kan direct vanuit de JGZ. Op school vindt er een nabespreking plaats met de groepsleerkracht en intern begeleider waarbij voor de school relevante zaken op individueel (na toestemming van de ouders/verzorgers) en groepsniveau worden besproken.

Afspraak verzetten of afzeggen

Wilt u een afspraak verzetten of afzeggen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de JGZ, telefoonnummer 0229-253390 (maandag t/m vrijdag van 08.30-10.00 uur, met uitzondering van de schoolvakanties).

Contact

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de JGZ, telefoonnummer 0229-253392.

Aanmelden leerlingen

Wilt u uw kind aanmelden? Hier vindt u informatie en het aanmeldformulier. Aanmelden

»

Contact

Veldstralaan 4
1715 EP Spanbroek

T: 0226-351217
E: info.bonifatius#skowf.nl (#=@)

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam