Oudervereniging

Oudervereniging Bonifatiusschool Spanbroek 

De oudervereniging van de Bonifatiusschool bestaat uit 7 enthousiaste ouders/verzorgers die zich betrokken voelen bij het onderwijs en de ondersteunende activiteiten die plaatsvinden. Onze doelstelling is: 

– Ouders meer bij school betrekken 

– De school steunen bij binnen- en buitenschoolse activiteiten 

– Het bevorderen van de samenwerking tussen school en ouders 

– Meewerken aan het creëren van mooie schoolherinneringen voor de kinderen 

Wat doen wij? 

De oudervereniging houdt zich bezig met de organisatie van allerlei activiteiten in en rond school zoals de kerstviering, Sinterklaas, carnaval, schooluitjes, schoolfotograaf, kleuterfeest, luizencontrole, bibliotheek op school,  herinneringsplakboek en geld inzamelen voor goede doelen. Hiervoor worden werkgroepen, bestaande uit vrijwillige ouders/verzorgers, samengesteld die nauw samenwerken met de teamleden van de school. Hiermee proberen we de kinderen een schooltijd met een gouden randje te geven. 

Wij beheren de vrijwillige bijdrage van ouders/verzorgers. En organiseren in oktober/november een jaarvergadering waarin het afgelopen jaar en komend jaar wordt besproken en het financieel overzicht wordt uitgelegd. 

Tevens vormen we een soort ouderklankbordgroep. Actuele zaken worden tijdens de vergaderingen met school besproken, de meningen worden gepeild en specifieke punten kunnen we terugkoppelen aan school. 

Kosten? 

Om de activiteiten van de OV te kunnen bekostigen wordt er aan elk gezin een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de jaarvergadering en is voor dit schooljaar €45,- per kind. Ouders krijgen een persoonlijk verzoek de bijdrage te betalen. Alleen voor het schoolkamp voor groep 8 wordt nog een extra bijdrage van € 40,- per kind gevraagd. Alle ouderbijdragen zijn vrijwillig van aard. Bent u door privé omstandigheden niet in de gelegenheid de ouderbijdrage te voldoen, dan kunt u contact opnemen met de directie of de gemeente Opmeer. Wij gaan er vanuit, dat er voor iedere omstandigheid een passende oplossing gevonden kan worden. 

Allergieën 

Bij de activiteiten verzorgen wij ook de bijbehorende versnaperingen zoals het kerstontbijt, strooigoed en een snoepje tijdens het schooluitje. Is uw kind allergisch geef dit dan door aan de leerkracht. Wij zorgen dan voor vervangende producten zodat uw kind ook lekker mee kan eten/drinken.

Nieuwe leden 

Door natuurlijk verloop is de Oudervereniging ieder jaar op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het u leuk om het volgende schooljaar bij de Oudervereniging te komen, dan nodigen wij u van harte uit om eens een vergadering bij te wonen. Stuur hiervoor een mail naar ov.bonifatius@skowf.nl of spreek één van de OV leden aan.

 

Aanmelden leerlingen

Wilt u uw kind aanmelden? Hier vindt u informatie en het aanmeldformulier. Aanmelden

»

Contact

Veldstralaan 4
1715 EP Spanbroek

T: 0226-351217
E: info.bonifatius#skowf.nl (#=@)

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam