Oudervereniging

Oudervereniging Bonifatiusschool Spanbroek 

De oudervereniging van de Bonifatiusschool bestaat uit een 7-tal enthousiaste ouders/verzorgers die zich betrokken voelen bij het onderwijs en de ondersteunende activiteiten die plaatsvinden. Onze doelstelling is: 

– Ouders meer bij school betrekken
– De school steunen bij binnen- en buitenschoolse activiteiten
– Het bevorderen van de samenwerking tussen school en ouders
– Meewerken aan het creëren van mooie schoolherinneringen voor de kinderen 

Wat doen wij? 
De oudervereniging houdt zich bezig met de organisatie van allerlei activiteiten in en rond school zoals de kerstviering, Sinterklaas, carnaval, schooluitjes, schoolfotograaf en het plakboek bij het afscheid van groep 8, kleuterfeest, luizencontrole, bibliotheek op school en geld inzamelen voor goede doelen. Hiervoor worden werkgroepen, bestaande uit vrijwillige ouders/verzorgers, samengesteld die samenwerken met teamleden van school. Hiermee proberen we de kinderen een schooltijd met een gouden randje te geven. Wij beheren de ouderbijdrage van ouders/verzorgers. En organiseren in oktober/november een jaarvergadering waarin het afgelopen jaar en komend jaar wordt besproken en het financieel overzicht wordt uitgelegd. 
Tevens vormen we een soort ouderklankbord. Actuele zaken worden tijdens de vergaderingen met school besproken, de meningen worden gepeild en specifieke punten kunnen we terugkoppelen aan school. 

Kosten? 
Om de activiteiten van de OV te kunnen bekostigen wordt er aan elk gezin een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de jaarvergadering en is voor dit schooljaar €45,- per kind (€22,50 vanaf instroom na 1 januari). Alleen voor het schoolkamp voor groep 8 wordt nog een extra bijdrage van € 40,- per kind gevraagd.

Als u niet over de financiële middelen beschikt om deze bijdrage te betalen, verzoeken wij u om dit kenbaar te maken aan onze penningmeester, uiteraard wordt uw verzoek vertrouwelijk behandeld.

Voor de betaling van de ouderbijdrage maken wij gebruik van een automatische incasso, deze biedt u en ons veel gemak. Op deze manier hoeft u niet meer aan de betaling te denken tijdens de periode dat uw kind(eren) leerling zijn op onze school. De ouderbijdrage is vrijwillig. Als u niet over de financiële middelen beschikt om deze bijdrage te betalen, verzoeken wij u om dit kenbaar te maken aan onze penningmeester, uiteraard wordt uw verzoek vertrouwelijk behandeld.

Nieuwe leden
Door natuurlijk verloop is de Oudervereniging ieder jaar op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het u leuk om het volgende schooljaar bij de Oudervereniging te komen, dan nodigen wij u van harte uit om eens een vergadering bij te wonen. Stuur hiervoor een mail naar ov.bonifatius@skowf.nl of spreek één van de OV leden aan.

 

Aanmelden leerlingen

Wilt u uw kind aanmelden? Hier vindt u informatie en het aanmeldformulier. Aanmelden

»

Contact

Veldstralaan 4
1715 EP Spanbroek

T: 0226-351217
E: info.bonifatius#skowf.nl (#=@)

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam