Stichting Leergeld

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportactiviteiten, dans- of muzieklessen.  Ook de kosten die de school met zich meebrengt, zoals de jaarlijkse schoolreis, schoolkamp en de ouderbijdrage, zijn voor veel mensen niet op te brengen.  Soms kan er pas achteraf een beroep gedaan worden op bijzondere bijstand of andere voorzieningen.

Gelukkig hoeft het niet te betekenen dat kinderen van deze activiteiten worden uitgesloten. Met financiële steun van Stichting Leergeld kunnen kinderen namelijk wel deelnemen aan genoemde activiteiten en wordt voorkomen dat ze buitengesloten worden.

Klik hier voor meer informatie

Aanmelden leerlingen

Wilt u uw kind aanmelden? Hier vindt u informatie en het aanmeldformulier. Aanmelden

»

Contact

Veldstralaan 4
1715 EP Spanbroek

T: 0226-351217
E: info.bonifatius#skowf.nl (#=@)

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam