Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MZR) is een wettelijk verplicht overlegorgaan, bestaande uit twee gekozen ouders en twee gekozen leerkrachten. Zij bespreekt de gang van zaken binnen de school en adviseert het Schoolbestuur vanuit haar invalshoek. Voor veel belangrijke zaken is de instemming van de MZR nodig. Dit maakt deze raad tot een belangrijk instrument van ouders en teamleden om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid en andere belangrijke zaken. De vergaderingen van de MZR zijn openbaar, ook de notulen zijn voor belangstellenden ter inzage aanwezig op school.
De MZR werkt op schoolniveau. Voor zaken op overkoepelend bestuurlijk niveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. (GMR)

Voor het MZR-reglement kunt u hier klikken:  MZR reglement 2017-2018

Voor info: mr.bonifatius@skowf.nl

De samenstelling van de Medezeggenschapsraad is als volgt:

Mia Jonker, teamvertegenwoordiger
Norma Stapel, oudervertegenwoordiger
Marloes van Reenen, teamvertegenwoordiger
Rick Dijkstra, oudervertegenwoordiger
Marleen de Graaf, oudervertegenwoordiger
Judith Kenter, teamvertegenwoordiger

Aanmelden leerlingen

Wilt u uw kind aanmelden? Hier vindt u informatie en het aanmeldformulier. Aanmelden

»

Contact

Veldstralaan 4
1715 EP Spanbroek

T: 0226-351217
E: info.bonifatius#skowf.nl (#=@)

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam