Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MZR) is een wettelijk verplicht overlegorgaan, bestaande uit drie ouders en drie leerkrachten. De samenstelling van de Medezeggenschapsraad van de Bonifatiusschool is vernieuwd en als volgt:

De rol van de Medezeggenschapsraad

De MZR bespreekt de gang van zaken binnen de school en adviseert het Schoolbestuur. Voor veel belangrijke zaken is de instemming van de MZR nodig. Dit maakt deze raad tot een belangrijk instrument van ouders en teamleden om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid en andere belangrijke zaken. Mocht er dus iets leven bij ouder of leerkracht dan dient de MZR als loket om deze kwesties onder de aandacht te brengen. Dit kan via ons persoonlijk of stuur een mail naar ons mailadres: mr.bonifatius@skowf.nl

Nieuw in de nieuwsbrief

Als MZR gaan we voor zichtbaarheid en toegankelijkheid. De nieuwsbrief en deze website zullen wij gebruiken om zaken rondom de MZR met u te delen.

Vacature Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingevuld

De MZR werkt op schoolniveau. Voor zaken op overkoepelend bestuurlijk niveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Kort geleden is er een vacature voor een plaats binnen de GMR via Parro gedeeld. Wij kunnen u mededelen dat deze vacature is ingevuld door Sebastiaan de Rijk. 

Aankomende vergaderingen 2022-2023

Zelf de vergaderingen van de MZR bijwonen is ook mogelijk, ze zijn namelijk openbaar. Ook de notulen zijn voor belangstellenden ter inzage aanwezig op school. De leerkrachten van de MZR helpen u graag. Aankomende vergaderingen staan gepland op:

  • donderdag 11-05-2023
  • dinsdag 04-07-2023 (gezamenlijk met MZR ´t Ruimteschip)

Aanmelden leerlingen

Wilt u uw kind aanmelden? Hier vindt u informatie en het aanmeldformulier. Aanmelden

»

Contact

Veldstralaan 4
1715 EP Spanbroek

T: 0226-351217
E: info.bonifatius#skowf.nl (#=@)

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam