Kanjerschool

Op de Bonifatiusschool maken we ruimte binnen ons onderwijs voor het bevorderen van de sociaal emotionele ontwikkeling bij de leerlingen. We zien een goede sociale ontwikkeling als een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van een kind tot een zelfstandig mens. Het kind leert op een goede manier om te gaan met zichzelf en met een ander.

Voor de praktische invulling wordt op school gewerkt met de methode “Kanjertraining”. De Kanjerlessen geven inzicht in sociale structuren aan de leerlingen, leerkrachten en ouders.

De lessen spitsen zich toe op de vraag wie: hoe gaan wij (vanaf nu) met elkaar om op een goede manier?’ Het is belangrijk dat kinderen problemen op sociaal-emotioneel gebied samen, al dan niet met behulp van de leerkracht, zelf kunnen oplossen. Door een gerichte aanpak vanuit de Kanjertraining trachten we problemen te voorkomen, met als uiteindelijk doel de kinderen te helpen zich op een positieve manier te ontwikkelen.

De Kanjertraining die op onze school wordt gegeven, geeft uw kind handvatten in sociale situaties en daardoor komen tijd en energie vrij.  “Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft een kind minder last van sociale stress.”
(G.Weide, ontwikkelaar Kanjertraining).

Tijdens de Kanjertraining staan vijf afspraken centraal:

 • We vertrouwen elkaar.
 • We helpen elkaar.
 • Niemand speelt de baas.
 • Niemand lacht uit.
 • Niemand doet zielig.

De interventies en onderwerpen van de lessen zijn:

 • Jezelf voorstellen.
 • Iets aardigs zeggen.
 • Weet jij hoe jij je voelt?
 • Kun jij nee zeggen.
 • Vertellen en vragen.
 • Luisteren en samenwerken.
 • Vriendschap.
 • Vragen stellen.
 • Je mening vertellen, maar … niet altijd.
 • De laatste les en je diploma.

Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten en indien nodig van de leerkrachten.

De leerkrachten van de Bonifatiusschool zijn in het bezit van de licentie Kanjertraining. De training staat voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. De kracht van de Kanjertraining zit in het gebruik maken van de groep en het verlangen van een ieder om een goed mens te zijn. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst– en oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders.

De Kanjertraining probeert elk kind in te laten zien dat het beter en prettiger is voor jezelf en voor een ander om je goed te gedragen.

Iedereen wil toch een Kanjer zijn!

 

In  het sociale veiligheid protocol Kanjertraining vindt u nog meer informatie.

Aanmelden leerlingen

Wilt u uw kind aanmelden? Hier vindt u informatie en het aanmeldformulier. Aanmelden

»

Contact

Veldstralaan 4
1715 EP Spanbroek

T: 0226-351217
E: info.bonifatius#skowf.nl (#=@)

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam