Sociale Veiligheid

In april 2019 is er onder alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 een vragenlijst afgenomen met als onderwerp sociale veiligheid. Een definitie van een veilige school is: een school waar voortdurend serieus aandacht wordt gegeven aan het realiseren van een veilig schoolklimaat en aan het voorkomen, herkennen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag.

Conclusie vragenlijst leerlingen:
De respons op de vragenlijst was 98%: 45 van de 46 leerlingen heeft de vragenlijst ingevuld (een leerling was die week op vakantie). Het responspercentage is uitstekend. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de leerlingen. De leerlingen geven de school het rapportcijfer 8,8.

De leerlingen geven hoge cijfers op de volgende onderdelen: ‘De juf of meester helpt mij goed als dat nodig is’ (cijfer 9,6), ‘Ik ben tevreden over wat ik leer op deze school’ (cijfer 8,9) en ‘Ik ben tevreden over de uitleg van de leerkracht’ (cijfer 8,9).  Alle scores zijn bekeken en besproken met het team en de MR.

Op de site www.scholenopdekaart.nl kunt u de volledige vragenlijst met antwoorden terugvinden.

Om onze leerlingen ook in de sociale (online) omgeving veiligheid te bieden, gaan wij volgend jaar het onderdeel mediawijsheid in ons aanbod opnemen. Mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief én bewust te kunnen deelnemen aan de mediasamenleving.

Sociale veiligheid

De wet sociale veiligheid 2015 geeft aan dat alle scholen beschikking hebben over een plan sociale veiligheid, dat als draaiboek richting geeft aan het handelen van het team en andere betrokkenen bij de school op het gebied van sociale veiligheid.

Sociaal Veiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan

Een schoolveiligheidsplan is een document waarin wordt beschreven op welke wijze een school zorgdraagt voor de veiligheid van leerlingen. Hierbij gaat het zowel om de fysieke als om de sociale veiligheid. Elke school is wettelijk verplicht om een veiligheidsplan op te stellen. Dit schoolveiligheidsplan is gebaseerd op de Arbowet en op de Wet Veiligheid op school.

Via onderstaande link kunt u ons schoolveiligheidsplan inzien.

Schoolveiligheidsplan GM.doc

Nieuws

  • geslaagde opening schoolthema

    Dinsdag 27 februari stond er zomaar en dokterspraktijk in de hal van ...  Lees verder »

  • opening boekenweek

    Bij mij thuis… het thema van de kinderenboekenweek. We openden ...  Lees verder »

  • Nieuw schoolplein op de Gerardus Majella

    Basisschool Gerardus Majella heeft na de meivakantie het nieuwe ...  Lees verder »

      Sportlaan 12, 1693 CZ, Onderdijk
      Postbus 102, 1693 ZJ, Onderdijk
      0228-582338
      directie.gerardusmajella@skowestfriesland.nl
       https://twitter.com/GMajellaRKBS

 

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam