Onze visie

Onze visie:

 1. Onze kijk op kinderen en onderwijs
  School is een veilige plek waar kinderen met plezier naar toe gaan. Bij ons op school is elk kind uniek. Wij leren kinderen op hun eigen wijze verantwoordelijk te zijn voor eigen werk en handelen. Door veel aandacht te besteden aan zelfstandig werken en samen werken leren wij kinderen vertrouwen in zichzelf en anderen te hebben. Dit alles op basis van wederzijds respect.
 1. Voor wie is onze school?
  Iedereen is welkom die wij binnen de mogelijkheden van onze professionaliteit de juiste aandacht kunnen geven. Wij zorgen voor passend onderwijs door aan te sluiten bij de leerbehoefte van elk kind.Wij zijn een katholieke school waarbij andere culturen en geloofsovertuigingen ook gerespecteerd worden en aandacht krijgen.
 1. Welk onderwijsconcept streven wij na?
  Op de GM werken we thematisch waar het kan en methodisch waar het moet. Door een goede balans tussen expressie en zaakvakken na te streven komt elk kind in ons onderwijs tot zijn recht. Wij staan voor uitdagend en prikkelend onderwijs, waarbij we de kinderen nieuwsgierig maken om zelf verder te ontdekken. De praktijk van het dagelijkse leven is voor ons een belangrijke bron van informatie die we optimaal benutten. Daarbij maken we gebruik van elkaars expertise, zowel op leerkracht-, leerling- en ouderniveau om elkaar verder te helpen en beter te maken.Door aandacht te besteden aan vieringen en gezamenlijke activiteiten creëren we met elkaar een grote mate van betrokkenheid binnen onze school. Daarnaast besteden wij structureel aandacht aan sociaal emotionele vorming.
 1. Zicht op ontwikkeling
  Om de ontwikkeling van onze kinderen goed te kunnen volgen, werken we vanuit een basis waarbij vroegtijdig signaleren en daadkrachtig reageren belangrijk is. Door gebruik te maken van het Leerling Volg Systeem (LVS) en een zorgteam volgen we de ontwikkelingen van de kinderen op de voet.Door middel van gesprekken tussen ouders en leerkracht betrekken wij de ouders bij de vorderingen van hun kind. Daarbij zijn we zo transparant mogelijk waardoor de informatie voor ouders ook duidelijk is en er een grote mate van betrokkenheid ontstaat.
 1. Klimaat en samenwerking in onze school
  De ruime, ordelijke en uitnodigende centrale hal van de school zorgt ervoor dat alle klassen met elkaar in contact staan, waardoor er een sterk gevoel van verbondenheid ontstaat. In deze hal werken kinderen en leerkrachten van verschillende groepen met elkaar samen. Daarmee creëren we een veilige sfeer binnen school, waarbij kinderen makkelijk op elkaar en de leerkrachten afstappen.Naast de samenwerking tussen leerkracht en kind, staat ook de samenwerking tussen leerkracht en ouders bij ons centraal. De inzet van ouders zorgt ervoor dat ons onderwijs een breder draagvlak krijgt.
 1. Normen en waarden
  Wij hanteren op school duidelijke afspraken en regels voor de wijze waarop wij met elkaar omgaan. De basisregels waar wij vanuit werken zijn respect, vertrouwen en veiligheid. Door middel van lessen in sociaal emotionele vorming brengen wij de kinderen deze normen en waarden bij. Daarbij hebben leerkrachten en ouders een duidelijke voorbeeldfunctie.
 1. Hoe bewaken wij de kwaliteit en resultaat van ons werk?
  Wij zijn een lerende school die in ontwikkeling is. Dit bereiken wij door ons onderwijs regelmatig te evalueren, ons bij te scholen waar nodig en feedback te vragen aan ouders, leerlingen en leerkrachten door middel van enquêtes.
 1. Profilering van de school
  Als school willen wij aan de samenleving laten zien waar we mee bezig zijn. Dit doen wij door gezamenlijke activiteiten te organiseren waarbij naast kinderen en ouders ook overige betrokkenen welkom zijn. Verder zorgt een duidelijke berichtgeving ervoor, dat iedereen op de hoogte is van het wel en wee van onze school. Dit doen wij onder andere door een actuele website en een tweewekelijks nieuwsbulletin

Ons uiteindelijk doel is om aan het eind van de schoolloopbaan voor ieder kind een passende vorm van vervolgonderwijs te vinden.

Nieuws

 • Nieuw schoolplein op de Gerardus Majella

  Basisschool Gerardus Majella heeft na de meivakantie het nieuwe ...  Lees verder »

 • Schoollied Gerardus Majella

  Ter ere van ons 100 jarig bestaan is er een filmpje gemaakt van ons ...  Lees verder »

 • Benieuwd naar onze school?

  Zoekt u een school voor uw kind? Normaal hebben wij een open ochtend ...  Lees verder »

      Sportlaan 12, 1693 CZ, Onderdijk
      Postbus 102, 1693 ZJ, Onderdijk
      0228-582338
      directie.gerardusmajella@skowestfriesland.nl
       https://twitter.com/GMajellaRKBS

 

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam