Oudervereniging

De Oudervereniging
De OV verzorgt en ondersteunt activiteiten op onze school. Zij organiseert mede het sinterklaas- en kerstfeest, de schoolreisjes, deelname aan sportactiviteiten, schooltoernooien en andere festiviteiten. De nieuwe samenstelling van de OV is definitief na goedkeuring tijdens de jaarvergadering in oktober.

Bestuur
Voorzitter: Sandra Mol
Secretaris: Sabine Otten
Penningmeester: Melanie Deen

Oudergeleding
Simone Schutte , Joyce Steltenpool, Petra de Bruin, Kim Zuijderwijk, Monique Vertelman, Kirsten de Jager, Ramona Feenstra

Ouderbijdrage
De activiteiten die de oudervereniging opzet kosten geld. Dat geld wordt verkregen uit de vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2022-2023 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 20,00 per leerling.

Ouderhulp en groepsouders
Wij willen ouders zoveel mogelijk betrekken bij het schoolgebeuren en kunnen uw hulp vaak goed gebruiken. In het begin van het nieuwe schooljaar kunt u zich opgeven voor diverse werkzaamheden middels een informatiebrief. In elke groep zijn groepsouders
actief. Dat zijn in eerste instantie ouders van de oudervereniging. De groepsouder is bij activiteiten de directe contactpersoon tussen leerkracht en ouders.

Groepsouders

 • Groep1/2a Simone
 • Groep 1/2b Joyce 
 • Groep 3 Sabine
 • Groep 4/5 Melanie
 • Groep 5/6 Kim
 • Groep 7/8 Petra

Activiteitenlijst
In bijgaande link vindt u de activiteitenlijst (link tijdelijk verwijderd). Hierop staat aangegeven welke ouders (niet alleen uit de OV) helpen bij welke activiteit. Mocht u zich nog willen aanmelden voor een activiteit, dan kan dat via onderstaand mailadres.

Mocht je vragen of ideeën hebben voor de OV dan kun je deze mailen naar oudervereniginggmonderdijk@outlook.com of ons aanspreken.

Reglement OV Gerardus Majellaokt2017

Huishoudelijk reglement OVokt2017 

Nieuws

 • geslaagde opening schoolthema

  Dinsdag 27 februari stond er zomaar en dokterspraktijk in de hal van ...  Lees verder »

 • opening boekenweek

  Bij mij thuis… het thema van de kinderenboekenweek. We openden ...  Lees verder »

 • Nieuw schoolplein op de Gerardus Majella

  Basisschool Gerardus Majella heeft na de meivakantie het nieuwe ...  Lees verder »

      Sportlaan 12, 1693 CZ, Onderdijk
      Postbus 102, 1693 ZJ, Onderdijk
      0228-582338
      directie.gerardusmajella@skowestfriesland.nl
       https://twitter.com/GMajellaRKBS

 

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam