MR

Medezeggenschapsraad

Ouders en personeelsleden hebben inspraak bij beslissingen over het onderwijsbeleid. Die inspraak is geregeld via de MR. Onderwerpen die onder andere besproken worden zijn: de privacy wet, het vakantierooster, de formatie (welke leerkracht voor welke groep), protocollen (richtlijnen hoe er in de dagelijkse praktijk gehandeld moet worden), hoe extra onderwijsgelden ingezet kunnen worden, etc.)
De MR is een wettelijk verplicht overlegorgaan en is bevoegd alle zaken met betrekking tot de school te bespreken. Voor bepaalde zaken heeft de school zelfs de instemming van de MR nodig. In het MR reglement is precies beschreven wanneer de MR om advies of instemming gevraagd moet en kan worden.
Op onze school bestaat de MR uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De directeur is bij de MR-vergaderingen aanwezig als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. Alle vergaderingen zijn openbaar.
Wanneer er onderwerpen zijn die u graag eens besproken wilt hebben in de MR dan kunt u één van de ouderleden van de MR hierop aanspreken. U kunt uw vraag ook per email aan de MR stellen. Het e-mailadres is: mr.gerardusmajella@skowf.nl.
Onze school valt binnen de Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland, waarin 22 scholen vertegenwoordigd zijn. Binnen deze stichting is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (de GMR). Hierin worden de bestuurlijke zaken die alle scholen binnen de stichting aangaan besproken. Vanuit iedere school neemt er één persoon plaats in de GMR. Bij de Gerardus Majella is dit (juf) Jorien van de Gragt.

Wat doet de MR? (klik op de link)
Wat is de MR

Personeelsgeleding
Eline van Meersbergen
Jorien van der Gragt (voorzitter)

Oudergeleding

Sigrid Wittenberg

Käthe van Oostrom

Jaarverslag

Jaarverslag MR 2021_2022

 

 

Nieuws

  • opening boekenweek

    Bij mij thuis… het thema van de kinderenboekenweek. We openden ...  Lees verder »

  • Nieuw schoolplein op de Gerardus Majella

    Basisschool Gerardus Majella heeft na de meivakantie het nieuwe ...  Lees verder »

  • Schoollied Gerardus Majella

    Ter ere van ons 100 jarig bestaan is er een filmpje gemaakt van ons ...  Lees verder »

      Sportlaan 12, 1693 CZ, Onderdijk
      Postbus 102, 1693 ZJ, Onderdijk
      0228-582338
      directie.gerardusmajella@skowestfriesland.nl
       https://twitter.com/GMajellaRKBS

 

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam