Welkom op de Sint Lidwina!

Wij zijn een kleine dorpsschool in Zwaagdijk-West met hart voor onze leerlingen, ouders, personeel en buurt.
Op de Sint Lidwina streven wij er naar dat iedereen zich op onze school thuis voelt. Wij zijn een open katholieke basisschool en iedereen is welkom!

Wij willen onze leerlingen niet alleen iets leren voor school, maar iets meegeven voor het leven. Basisvaardigheden, zelfvertrouwen, positiviteit, flexibliteit en creativiteit vinden wij zeer belangrijk.

Wij proberen dit te bereiken door allemaal te werken aan een school waarin alle leerlingen kansen krijgen om kennis en vaardigheden te verwerven, die zij nodig hebben om niet alleen te slagen voor een toets, maar vooral voor het leven!

U bent altijd van harte welkom voor een kennismaking met de parel van West-Friesland.
Graag even bellen of mailen voor een afspraak.

Ook zijn wij actief op social media.
Like en volg ons op www.facebook.com/sintlidwina

Tot ziens op de Sint Lidwina!

Zwaagdijk 423
1685 PD Zwaagdijk-West
0229 57 31 34

Nieuws

Agenda

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Neem dan telefonisch contact op via 0229-573134 of stuur een mailtje naar directie.sintlidwina@skowf.nl voor meer informatie.

Ons onderwijs

Elk kind leert op onze school en wordt uitgedaagd om alles uit zichzelf te halen. Dit gebeurt onder andere door te spelen, te ontdekken en experimenteren, leren van en met andere kinderen en te leren lezen, schrijven en rekenen. Dit leerproces gebeurt bij elk kind op de eigen manier. Soms gebeurt leren bijna vanzelf, soms kost dat meer moeite en dit mag op onze school. Wij zetten ons samen met het kind en ouders in om alles uit het kind te halen.

 

Lees verder

Schoolgids

In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind ruim 7.500 uur toe aan de zorg van de juffen en de meesters van onze school. Dit is een belangrijk deel van een kinderleven. Daarom is het belangrijk te weten hoe de school is georganiseerd om het voor kinderen en ouders zo prettig mogelijk te maken. De schoolgids is met zorg samengesteld door het team en de directie in samenspraak met de medezeggenschapsraad.

Wij proberen u met deze schoolgids en onze ouderkalender zo volledig mogelijk te informeren. Waar dat niet lukt, volgt later in het jaar aanvullende informatie via de e-mail, onze nieuwsbrieven of Facebookpagina.

Lees verder

Onze visie en missie

Op de Sint Lidwina streven wij er naar dat iedereen zich op onze school thuis voelt. Wij zijn een open katholieke basisschool en iedereen is welkom. Wij willen onze kinderen niet alleen iets leren, wij vinden het belangrijk dat zij zich ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag en dat zij optimaal zijn betrokken bij hun eigen onderwijsleerproces. Het is onze taak op een wijze manier met de wereld om te gaan, dat is de enige manier waarop de wereld zal overleven. En de mogelijkheid hiertoe is ‘de menselijke verbeelding’.

Lees verder

Geschiedenis naam Sint Lidwina

Zij werd in 1380 te Schiedam uit arme ouders geboren. In 1395 kwam zij bij het schaatsen op het ijs ten val. Dat was het begin van een ongeneeslijk en zeer pijnlijk ziekteproces. Zij at bijna niets en leefde nagenoeg alleen van de heilige communie die haar regelmatig door de kapelaan van de parochiekerk werd gebracht. Het schijnt dat zij haar pijn heldhaftig droeg en dat zij haar bezoekers vol liefde en aandacht te woord stond. Op die manier was zij een bron van inspiratie voor haar omgeving. Maar ze moest ook meemaken, dat zij als een zonderling of zelfs bedriegster werd beschouwd.

Lidwina, na uw val op ’t ijs
Begon uw weg naar ’t paradijs,
Een weg van zwaar en bitter lijden
Die uitkwam bij ’t zoetst verblijden.
Leer mij een zelfde weg te gaan
Door steeds na ’t vallen op te staan.

Contact

Zwaagdijk 423
1685 PD Zwaagdijk-West
T: 0229 57 31 34
E: directie.sintlidwina@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam