Spelenderwijs op weg naar school peutergroep

Kinderopvang ‘t Herdertje en basisschool Sint Lidwina hebben een gezamenlijke visie waar het gaat over de wijze waarop jonge kinderen zich ontwikkelen en leren. Vanuit deze gezamenlijke visie is onze missie ontstaan om samen een peutergroep op te zetten in de school, zodat voorschoolse opvang en basisonderwijs samen zorg kunnen dragen voor een doorgaande leerlijn. Door de aanwezigheid van de voorschool in het schoolgebouw is een intensieve samenwerking tussen Kinderopvang ‘t Herdertje en Sint Lidwina mogelijk en kunnen wij kinderen en ouders goed voorbereiden op het basisonderwijs.

‘Het is onze missie om jonge kinderen een rijke leeromgeving te bieden waarin zij zich volop kunnen ontwikkelen en waarin de overgang naar het kleuteronderwijs zo klein mogelijk wordt gemaakt. Spelenderwijs bereiden wij hen voor op de basisschool.’

‘t Herdertje en Sint Lidwina delen deze missie.

Klik op onderstaande link voor het complete beleidsplan

Spelenderwijs op weg naar school peutergroep

Nieuws

Agenda

Contact

Zwaagdijk 423
1685 PD Zwaagdijk-West
T: 0229 57 31 34
E: directie.sintlidwina@skowestfriesland.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam