Groep 4/5/6

Groep 4-5-6. In groep 4 komt taal, spelling en begrijpend lezen erbij en in groep 5-6 worden taken groter, gaat het tempo omhoog en wordt alle leerstof een stapje moeilijker. Bij begrijpend lezen wordt de tekst gemoddeld en worden strategieën aangeboden en geoefend via Nieuwsbegrip, een actuele methode waarbij wekelijks nieuwe teksten worden gemaakt. Door deze (basis)vaardigheden ontdekken we talenten en kunnen leerlingen groeien naar steeds meer zelfstandigheid. We leren de leerlingen zelf nakijken en verbeteren, want van je fouten kun je leren! Naast rekenen-taal-lezen-spelling werken wij aan: wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur-techniek), Engels, muziek en creatief. Na de basisstof willen wij leerlingen uitdagen met plustaken, zelfstandig werken of werken aan het kindplan. Dit kindplan is een eigen plan, waarbij leerlingen zelf aangeven wat ze willen leren op school. Om leerstof te oefenen, herhalen of verrijken wordt gebruik gemaakt van Ambrasoft en/of andere programma’s op een Chromebook, hulpbladen en spelmateriaal. In de middenbouw helpen alle leerlingen elkaar. Zo leren ze van en met elkaar! Iedere week vormen twee leerlingen ‘de klassendienst’, zij zorgen voor kleine taken in de klas en helpen bij het oplossen van ‘problemen’. Met Sinterklaas voert de middenbouw een minimusical op, waar de Sint en zijn Pieten, samen met ouders en het team, ontzettend van genieten. Naast schoolreis worden er meerdere excursies gepland, wat gericht kan zijn op muziek, wereldoriëntatie, godsdienst of creatief. U bent altijd van harte welkom in onze klas.

Leerkracht

Lyda Bank – maandag tot en met vrijdag Leerkracht groep 4-5-6 E: lyda.bank@skowf.nl T: 0229-573134  
Petra Hooijschuur – maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Leerkracht groep 4-5-6 E: petra.hooijschuur@skowf.nl T: 0229-573134

Agenda

Contact

Zwaagdijk 423
1685 PD Zwaagdijk-West
T: 0229 57 31 34
E: directie.sintlidwina@skowestfriesland.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam