Luizen controle

Hoofdluis is vooral een probleem voor de omgeving vanwege het besmettingsrisico. Met name op scholen, waar veel mensen/kinderen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de één naar de ander worden overgebracht.
Om een hoofdluisepidemie te voorkomen is het gewenst, dat de school regels vaststelt en de ouders en vervolgens hier de leerkrachten van op de hoogte stelt.

Hieronder vindt u twee links naar ons hoofdluisprotocol en de toelichting die daar bij hoort.

hoofdluis protocol Sint Lidwina

Toelichting hoofdluisprotocol

Nieuws

Agenda

Contact

Zwaagdijk 423
1685 PD Zwaagdijk-West
T: 0229 57 31 34
E: directie.sintlidwina@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam