Identiteit

De katholieke school heeft een bijzondere opdracht vanuit de grondslag van de school: zij helpt haar leerlingen bij het ontwikkelen van een levensbeschouwelijke identiteit, die hen houvast geeft bij het gestalte geven aan hun eigen leven om van daaruit te werken aan de opbouw van een maatschappij waarin zij met allerlei opvattingen en waarden worden geconfronteerd. Voor onze school is de katholieke levensovertuiging de inspiratiebron voor de waarden, van waaruit wij het onderwijs verzorgen.

De uitgangspunten zijn te vinden in de Bijbel en de christelijke traditie, zoals:

  • ieder mens, ongeacht zijn geaardheid, ras of afkomst verdient respect omdat hij mag zijn wie hij is;
  • aandacht en zorg voor de zwakkeren;
  • vertrouwen in de toekomst;
  • dankbaarheid;
  • vergeving schenken;
  • bereid om te delen en je in te zetten voor de gemeenschap;
  • persoonlijke verantwoordelijkheid.

In het kader van de spirituele ontwikkeling van de kinderen gebruiken wij de methode ‘Hemel & Aarde’. Een methode die jaarlijks vijf tijdschriften uitgeeft met een thema dat voor de onder-, midden- en bovenbouw wordt uitgewerkt. De onderwerpen van ‘Hemel & Aarde’ zijn sprankelend, verrassend en inspirerend voor leerlingen en leerkrachten. Wij verlenen medewerking aan de Eerste Communie en het Vormsel. De verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van Eerste Communie en Vormsel ligt bij de parochie en de ouders. Het parochiebestuur heeft de werkzaamheden gedelegeerd aan twee werkgroepen.

Nieuws

Agenda

Contact

Zwaagdijk 423
1685 PD Zwaagdijk-West
T: 0229 57 31 34
E: directie.sintlidwina@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam