Leerlingenraad

De leerlingenraad

Alles wat wij, leerkrachten en ouders, op school doen heeft als doel dat de kinderen er beter van worden. De mening van de kinderen doet er daarom ook toe. In de leerlingenraad krijgen de kinderen de gelegenheid om hun mening te geven over wat wij doen op school.

De leerlingenraad heeft acht leden. Uit de hoogste vier groepen twee kinderen. De kinderen van groep 1,2, 3 en 4 zitten niet in de leerlingenraad.  Een van de twee directeuren is de voorzitter.
De groepsvertegenwoordigers zijn benoemd na verkiezingen in iedere groep. Aan het begin van ieder schooljaar worden er 2 nieuwe groepsvertegenwoordigers gekozen. Een groepsvertegenwoordiger zit 1 jaar in de leerlingenraad.

De leerlingenraad komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar en bespreekt onderwerpen vanuit het leerkrachtenteam waarvan zij de mening van de kinderen willen horen. En de kinderen brengen zelf onderwerpen in die naar voren zijn gekomen vanuit de groepsbesprekingen voorafgaand aan de leerlingenraad.
Van de vergadering van de leerlingenraad wordt een verslag gemaakt. Hier zijn twee leerlingen uit groep 8 verantwoordelijk voor.
Het verslag van elke bijeenkomst van de leerlingenraad worden na afloop besproken in de groepen. Bent u benieuwd naar het verslag? Deze worden gepubliceerd op de website van school.

Met de leerlingenraad willen we bereiken dat:

  • de kinderen betrokken zijn bij de schoolorganisatie
  • de kinderen kennis maken met actief burgerschap
  • de kwaliteit van onze schoolorganisatie wordt bevorderd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

Contact

Basisschool De Schelp
Europasingel 110
1693 GV Wervershoof

T: 0228 581761

Alle contact gegevens »

Contact

Europasingel 110
1693 GV Wervershoof

T: 0228-581761
E: directie.deschelp@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam