MR (Medezeggenschapsraad)

“Alleen ga je sneller, samen (met ouders) kom je verder”                                     

Link naar de laatste notulen: (21 maart, 2023): Notulen MR – 21 maart 2023 (goedgekeurd)

Voor oudere notulen scrolt u naar beneden.

Een school moet vaak belangrijke beslissingen nemen. Veel beslissingen neemt de school zelf, maar het schoolbestuur is uiteindelijk verantwoordelijk. De medezeggenschapsraad denkt mee, geeft advies of instemming en heeft dus ook invloed op die besluitvorming.

Activiteitenplan MR De Schelp 2022-2023

Naast directie en schoolbestuur is daarom ook de MR belangrijk. De MR van de Schelp wordt gevormd door drie schoolpersoneelsleden en drie ouders. De verdeling tussen ouders en schoolpersoneel is altijd fifty-fifty. De MR is het enige orgaan met wettelijke bevoegdheden. Verkiezingen bepalen wie een plaats krijgt in de MR.

De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat de school het standpunt van de MR niet hoeft over te nemen – wel dat er serieus op gereageerd moet worden. Bij instemmingsrecht kan de school zonder instemming van de MR geen besluit nemen.
Maar wanneer is welk recht van toepassing? Het schoolbestuur heeft bij een aantal categorieën instemming nodig van de gehele MR.

Het gaat dan om onderwerpen als:
• verandering van onderwijskundige doelstellingen van de school
• vaststelling of wijziging van het schoolwerkplan of het leerplan
• vaststelling of wijziging van het beleid over de ondersteunende werkzaamheden van ouders
• vaststelling of wijziging van het schoolreglement.

Adviesrecht heeft de MR bij bijvoorbeeld bij de volgende onderwerpen:
• verandering van de grondslag van de school
• wijziging van het lesrooster
• fusie met een andere school
• beleid inzake aanstelling of ontslag van de schoolleiding
• regeling van de vakantie.

De MR op de Schelp is actief en betrokken en wordt serieus genomen door de directie. Ook daarom zit je goed bij de Schelp. Uw mening is daarbij van groot belang. Op die manier kunnen de ouders in de MR u goed vertegenwoordigen. U kunt daarom altijd contact met ons opnemen óf de koffiemomenten bezoeken die we regelmatig organiseren. Wij nemen u altijd serieus.

Indien u de notulen van de MR vergaderingen/ jaarverslag wilt inzien kunt u de MR benaderen via mr.deschelp-oud@skowestfriesland.nl

 

Archief Notulen
26 januari, 2023: Notulen MR – 26 januari 2023 (goedgekeurd)
13 december, 2022: Notulen MR – 13 december 2022 (goedgekeurd)
8 november, 2022: Notulen MR – 8 november 2022 (goedgekeurd)
20 september, 2022: Notulen MR – 20 september 2022 (goedgekeurd)
29 juni, 2022: Notulen MR – 29 juni 2022 (goedgekeurd)
17 mei, 2022: Notulen MR – 17 mei 2022 (goedgekeurd)
12 april, 2022: Notulen MR – 12 april 2022 (goedgekeurd)
3 maart, 2022: Notulen MR – 3 maart 2022 (goedgekeurd)

Contact

Basisschool De Schelp
Europasingel 110
1693 GV Wervershoof

T: 0228 581761

Alle contact gegevens »

Contact

Europasingel 110
1693 GV Wervershoof

T: 0228-581761
E: directie.deschelp@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam