Tussen schoolse opvang

Tussen schoolse opvang
 

Uw kind heeft de mogelijkheid zijn/haar lunch tijdens de middagpauze (12.00 uur tot 13.15 uur) op
school te gebruiken o.l.v. de overblijfouders, Annie van Ophem, Thécla Sterker, Jenny
van Gelder, Agatha Breg, Afra Koomen, Jolanda Weel en Nera Smit.
U kunt uw kind aanmelden voor de overblijf door een mail te sturen naar: overblijfannie@hotmail.com. U kunt uw kind(eren) voor vaste dagen opgeven maar ook voor één keer. Wilt u bij de aanmelding voor- en achternaam van uw kind( eren) en groep vermelden. Kinderen die op de
lijst staan van de overblijf moeten bij verhindering een dag van tevoren afgemeld zijn, bij ziekte mag
dit voor 8.30 uur. In de ochtend wordt gekeken hoeveel kinderen er zijn opgegeven en eventueel
wordt er dan een extra overblijfkracht opgeroepen. Indien u uw kind niet vòòr 8.30 uur afmeldt,
moet u deze dag gewoon betalen. Daarnaast willen we vragen of u de naam van uw kind op de beker
en het broodtrommeltje zet.
Aan het overblijven zijn kosten verbonden. Hiervoor kunt u overblijfkaarten kopen met meerdere
bonnen. Dit kan van 10 bonnen voor €15,00 of twintig bonnen voor €30,00. Voor een losse overblijf
middag betaalt u € 2,00. Wij willen nu vragen het geld in een enveloppe of zakje in de broodtrommel
te doen, graag voorzien van naam. De coördinator van de overblijf stempelt elk overblijf moment af
op deze kaart. Als de kaart vol is krijgt u deze terug in de broodtrommel zodat u weet wanneer u een
nieuwe moet aanschaffen.
De onderbouwgroepen zullen per periode in een ander lokaal eten volgens een duidelijk rooster. De
kleuters worden door de overblijfkrachten in hun eigen groep opgehaald, waarna zij gezamenlijk naar
het lokaal lopen waar zij zullen eten. De midden- en bovenbouw groepen eten in de aula zoals zij
gewend zijn.
Na het eten kunnen de kinderen onder toezicht buiten of binnen spelen. Ze mogen dan het terrein niet verlaten.

 

Contact

Basisschool De Schelp
Europasingel 110
1693 GV Wervershoof

T: 0228 581761

Alle contact gegevens »

Contact

Europasingel 110
1693 GV Wervershoof

T: 0228-581761
E: directie.deschelp@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam