Ouderpanel

Als ouder bent u van harte welkom om met ons mee te denken. De Schelp beschikt over een ouderpanel, bestaande uit gemotiveerde ouders, die samen met de directie van gedachten willen wisselen over uiteenlopende onderwerpen. Denk hierbij aan onderwerpen als oudercommunicatie, het uitwisselen van ideeën rondom actuele zaken als het lerarentekort of het meedenken in schoolbrede ontwikkeling.  
Aan het begin van elk schooljaar worden tijdens de informatieavonden van groep 1 t/m 8, uit elke groep twee ouders gevraagd die willen plaats nemen in het ouderpanel.

Het ouderpanel komt 2x per schooljaar bij elkaar op donderdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur. 

 

 

 

 

 

Nieuws

Contact

Basisschool De Schelp
Europasingel 110
1693 GV Wervershoof

T: 0228 581761

Alle contact gegevens »

Contact

Europasingel 110
1693 GV Wervershoof

T: 0228-581761
E: directie.deschelp@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam