Schoolondersteuningsplan

Om elk kind passende onderwijs te kunnen bieden, werken de basisscholen van West-Friesland samen in Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. Alle basisscholen, alle schoolbesturen en alle scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de regio zijn bij het samenwerkingsverband aangesloten. Samen maken wij afspraken om ervoor te zorgen dat alle leerlingen het onderwijs krijgen dat bij hen past. In veel gevallen kan een gewone school uw kind de ondersteuning bieden die hij of zij nodig heeft. Dat wil zeggen: ondersteuning die zo veel mogelijk aansluit bij zijn of haar behoeften, mogelijkheden en kwaliteiten. Maar soms bestaat er een specifieke ondersteuningsbehoefte. Om dit te bepalen en aan te kunnen bieden, heeft het samenwerkingsverband een ondersteuningsroute opgezet. In dit ouderrapport vindt u een overzicht van die route.

Ondersteuning die De Schelp biedt bij de ontwikkeling van uw kind.

Contact

Basisschool De Schelp
Europasingel 110
1693 GV Wervershoof

T: 0228 581761

Alle contact gegevens »

Contact

Europasingel 110
1693 GV Wervershoof

T: 0228-581761
E: directie.deschelp@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam