Groepen 1 en 2

Wij vinden het belangrijk dat de jongste leerlingen op een inspirerende en tegelijkertijd rustige en gestructureerde manier kennis maken met ons onderwijs. Hiertoe werken wij op de Hieronymusschool aan de volgende aspecten in de groepen 1 en 2:  


Rust

Als uw kind bij ons op school komt, komt u via het kleuterplein in een van de drie hallen. Aangesloten aan de hallen vindt u twee kleutergroepen. Vanaf 10 voor half 9 kunt u binnen komen. De kinderen gaan werken aan hun tafel en u kunt meespelen met uw kind. Om half 9 beginnen wij de dag, zo heeft u rustig de tijd om afscheid te nemen van uw kind.

Aandacht
Bij binnenkomst in de klas staat de leerkracht bij de deur om de kinderen te begroeten en een praatje te maken. Voor elk kind is er even aandacht. Gedurende de dag wordt er gekeken naar het individuele kind en sluiten we aan op zijn of haar specifieke ontwikkeling.

 

Zelfstandigheid
We leren de leerlingen zelfstandig te worden door het aanbieden van een duidelijke structuur in de groep. We maken hierbij gebruik van een dagplanning, vaste plekken voor materialen, open kasten en stickerkaarten. We leren kinderen elkaar te helpen.

Samen
Samen dragen we zorg voor onze klas. De kinderen hebben taakjes en helpen elkaar. Een voorwaarde voor het samenwerken is het hebben van respect voor elkaar. Hier werken wij onder meer aan door middel van de  Vreedzame School en Rots en Water.

Thematisch onderwijs
Op de Hieronymus werken we met alle kleutergroepen aan een zelfde thema, aansluitend bij de belevingswereld van de kinderen. Binnen de thema’s besteden we veel aandacht aan spel. In dit spel doen de kinderen ervaringen op met rekenkundige activiteiten, taalkundige activiteiten, gespreksactiviteiten en constructieve activiteiten.

ICT / 21e eeuwse vaardigheden
In alle groepen hebben we touchscreens, Ipads en computers staan. Kinderen kunnen zelfstandig met deze devices aan het werk en ontwikkelen zo spelenderwijs hun digitale vaardigheden. Ook gebruiken we een Yurlspagina  met spelletjes, verhaaltjes en liedjes rondom het thema. Deze pagina kunnen de kinderen ook thuis gebruiken. We beginnen in groep 1-2 met programmeren. We gebruiken hier onder andere de Bee-Bot voor. Ook onze robot Robo komt af en toe op bezoek om met de kinderen te werken. Tot slot leren de kinderen ook wat 3D is en mogen de oudste kleuters hun naam uitprinten met de 3D-printer.

Highlights

  • We hebben een prachtige rode kuil waarin de kinderen heerlijk kunnen spelen. We passen de inrichting van de kuil aan op het thema waaraan wij werken.
  • Twee keer in de week komt een ouder voorlezen aan een klein groepje.
  • Vanaf de Kinderboekenweek krijgt elk kind een keer de logeer- boekentas mee naar huis. In de tas zitten verschillende boeken om samen te lezen.
  • Elke groep treed 1 keer in het jaar op voor ouders/verzorgers en de andere kleuterklassen.
  • Op Parro kunt u volgen wat uw kind in de groep doet.  

 

Wilt u iets meer weten over ‘een dag in groep 1-2’. Klik dan op onderstaande link. Het boekje is geschreven voor de kinderen. U kunt het samen met uw kind lezen. Onderaan de pagina staat extra informatie voor de ouders. Welkomsboekje groep 1-2  

Leerkracht

Susan Heddes en Joke Komen   
groep 1 en 2 A  
Mariette Rikse en Karinne Beerepoot  
groep 1 en 2 B
Marieke Bleeker en Pauline Grippeling
groep 1 en 2 C
Phyllis Kneefel en Petra Gooijer
groep 1 en 2 D 
Tanja Verlaan en Margriet van Diepen
groep 1E

Contact

Hieronymus
Kerkweg 16
1687 PJ Wognum

T: 0229 571539

Alle contact gegevens »

Agenda

Contact

Kerkweg 16
1687 PJ  Wognum

T: 0229 571539
E: directie.hieronymus@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam