Pedagogisch klimaat

Wij bieden een veilige en uitdagende leef- en leeromgeving, waarin ieder kind gezien wordt en zichzelf mag zijn. Kinderen worden omringd met de individuele zorg en aandacht om zich optimaal te ontwikkelen. Wij stimuleren de persoonlijke betrokkenheid van kinderen en hebben oog voor hun individuele karakters en talenten. Daarnaast is er veel aandacht voor samenwerken via coöperatieve werkvormen.

We werken aan een brede ontwikkeling van onze leerlingen. Kinderen leren bij ons doelen stellen, plannen en keuzes maken. Hierdoor krijgen kinderen meer zelfvertrouwen en meer plezier in het leren. Kinderen onderzoeken hun eigen mogelijkheden en ontdekken hun talenten.

Je kunt pas goed leren, als je goed in je vel zit. Daarom wordt aandacht besteed aan persoonlijke en sociale vaardigheden, bijvoorbeeld via het programma van de Vreedzame School en de trainingen Rots & Water.

Vreedzame school

De Hieronymusschool wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. We maken daarvoor gebruik van het programma de Vreedzame School. De klas en de school vormen hiervoor de oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van een gemeenschap en leren daaraan een bijdrage te leveren. Ze leren rekening te houden met anderen en met het algemeen belang.

In de Vreedzame School krijgt ieder kind een stem en voelt ieder kind zich gehoord en gezien. Zo zetten we kinderen in hun kracht en bereiden we hen voor op een succesvolle en sociaal betrokken deelname aan de maatschappij.

Rots & Water

Rots & Water is een sociale weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes. Kinderen leren om op een goede manier voor zichzelf op te komen, in de omgang met anderen. De rotshouding en waterhouding spelen hierbij een centrale rol.  

De rotshouding leert kinderen om op zichzelf te vertrouwen en hun eigen weg te kiezen. Dit kan kinderen helpen om te leren omgaan met onder meer pesterijen en groepsdruk. Bij de waterhouding staan samenwerken, vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal. De kinderen leren om open te staan voor de mening van andere kinderen, ouder(s) en leerkrachten.

Door sport, spel en bewegen worden verschillende vaardigheden aangeleerd:

 • respect hebben voor elkaar;
 • concentratie en focus;
 • zelfverzekerdheid;
 • lichaamstaal: wat straal ik uit en hoe doe ik dat;
 • hoe ga je om met groepsdruk en pestgedrag;
 • grenzen aangeven en aanvoelen.

Kinderen maken kennis met Rots & Water in de kleuterperiode. De kinderen van de groepen 3 en de groepen 6 krijgen een lessenserie van 10 lessen Rots & Water aangeboden door onze gecertificeerde leerkrachten.

Nieuws

 • Promotie Event Techniek voor de groepen 7

  Op donderdag 16 en 17 november 2023 werd het PET Event Werst-Friesland ...  Lees verder »

 • Leerlingenraad ’23-’24

  Vol trots presenteren wij u onze leerlingenraad: Yara, Yasmine, Indy, ...  Lees verder »

 • Logeerboeken in de onderbouw

  Woensdag 4 oktober is de Kinderboekenweek gestart. Bij de kleuters ...  Lees verder »

Agenda

Contact

Hieronymus
Kerkweg 16
1687 PJ Wognum

T: 0229 571539

Alle contact gegevens »

Contact

Kerkweg 16
1687 PJ  Wognum

T: 0229 571539
E: directie.hieronymus@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam