Onderwijs

Oog voor ieder kind

Wij stemmen ons onderwijs af op de individuele mogelijkheden van onze kinderen. Ieder kind mag zichzelf zijn en krijgt de persoonlijke aandacht die het nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Hierdoor komt iedere leerling, binnen zijn mogelijkheden, tot optimale leerprestaties.

Onze leerlingen leren zelfstandig en onderzoekend werken vanuit een stevige basis in de kernvakken taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen en schrijven. Daarnaast leren ze verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leerproces en is er veel aandacht voor persoonlijke en sociale vaardigheden.

Onze leerkrachten geven les volgens het IGDI model (*). Dit betekent dat de leerkracht de lesstof demonstreert en een duidelijke uitleg geeft. De lessen zijn interactief en leerlingen leren door oefening en/of herhaling. Met het IGDI model spelen onze leerkrachten gericht in op individuele niveauverschillen tussen de leerlingen. Kinderen die moeite hebben met leren of daar juist heel goed in zijn kunnen op onze school een eigen leerlijn volgen, toegespitst op hun persoonlijke mogelijkheden.

(*) De letters IGDI staan voor Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie

Onderzoekend en ontwerpend leren

Kinderen leren en ontwikkelen zich optimaal als ze actief en betrokken zijn. Daarom werken we op de Hieronymusschool met een onderzoekende vorm van leren waarbij kinderen zelf creatieve oplossingen leren bedenken. De leerlingen voeren onderzoek uit op basis van (eigen gestelde) onderzoeksvragen of ontwerpen zelf oplossingen voor bepaalde problemen.  Kinderen leren dat samenwerken noodzakelijk is om tot een goed doordachte oplossing te komen. Deze onderwijsmethode stimuleert kinderen om nieuwsgierig, kritisch en creatief te zijn. Zo leren zij de 21e eeuwse vaardigheden die zij nodig hebben in de moderne maatschappij.

Onderzoekend en ontwerpend leren vindt op onze school plaats binnen de 3 vakgebieden:

 • Wetenschap & techniek
 • Kunst/cultuur & onderwijs en
 • Zaakvakken (aardrijkskunde, natuur & techniek en geschiedenis)

Bij de kleuters wordt onderzoekend en ontwerpend leren gekoppeld aan de thema’s waaraan gewerkt wordt. In groep 3 zijn dat de thema’s van Lijn 3 (methode voor aanvankelijk lezen) en in groep 4 t/m 8 zijn dat de zaakvakken (wereldoriëntatie).

Klaar voor de (digitale) toekomst

In de wereld waarin wij leven gebeurt steeds meer digitaal. Wij vinden het dan ook belangrijk om kinderen digitaal vaardig te maken. Onze leerlingen maken gebruik van moderne techniek om onderzoek te doen, informatie te zoeken, extra te oefenen met bepaalde leerstof, maar ook om presentaties te maken of werkstukken te ontwerpen.  Ze werken met chromebooks, leren programmeren en 3D-printen. Ze maken ook kennis met Robo, de unieke robot die op onze school rondloopt…

Zo bereiden we kinderen voor op de maatschappij van morgen. Met hun unieke talent ontdekken we samen de toekomst!

Hoogtepunten

Ons schoolprogramma kent veel inspirerende activiteiten waar de leerlingen nauw bij betrokken zijn en die ze soms zelf initiëren en organiseren. Denk aan gebeurtenissen, activiteiten of projecten (binnen of buiten de school) die het onderwijs levensecht, spannend en uitdagend maken. Zo vinden er gastlessen plaats over bepaalde onderwerpen, gaan we op excursie om de wereld te ontdekken en verdiepen we ons in de wetenschap. Verder is er aandacht voor toneel, zang, natuur, presentatietechnieken, beweging en creativiteit. Deze activiteiten staan allen in het teken van een helder einddoel dat voor kinderen van betekenis is en hen uitdaagt het beste te geven van wat ze in zich hebben. De kinderen opereren zelfstandig en worden daarin enthousiast begeleid door onze leerkrachten en soms door ouders of andere partners van buiten.

Tot slot, waar we trots op zijn

 • Schoolreisje, bij de start van het schooljaar
 • Kinderboekenweek, met een ludieke opening door de leerkrachten
 • De digitale leeromgeving, met chromebooks, programmeren en onze eigen robot ‘Robo’
 • Kerstviering, met toneelstuk door ouders
 • Carnaval, georganiseerd door leerlingen van groep 8 samen met De Speelwagen
 • Klasbord: een beschermde digitale omgeving om onder meer foto’s uit de klas te delen met ouders
 • Witte Donderdagviering, in de Hieronymuskerk
 • Sportdag (Koningsspelen), samen met de Speelwagen
 • Kamp groep 8, als afsluiting van de basisschooltijd
 • Speldag Kleuters: prachtige themadag in het dorp met en door ouders
 • Eindmusical en afscheidsavond groep 8
 • Voorstellingen voor ouders door de leerlingen van de groepen 1 t/m 4
 • Spelmogelijkheden tijdens de pauze, waaronder voetbal, hockey en veel spelmateriaal
 • Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Nieuws

 • EHBO-diploma’s voor leerlingen groep 8

  Dinsdag 7 februari 2023 heeft Wethouder Harry Nederpelt op feestelijke ...  Lees verder »

 • Open huis 2023 voor nieuwe leerlingen

  Wordt uw kind in 2023 of 2024 4 jaar, dan is het Open Huis een mooie ...  Lees verder »

 • (voor)leesmeter

  Wat zijn de kinderen enthousiast aan de slag gegaan met de (Voor) ...  Lees verder »

Agenda

Contact

Hieronymus
Kerkweg 16
1687 PJ Wognum

T: 0229 571539

Alle contact gegevens »

Contact

Kerkweg 16
1687 PJ  Wognum

T: 0229 571539
E: directie.hieronymus@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam