Groepen 7

Dit is groep 7A en groep 7B

Start van de dag:

Wij beginnen iedere dag met een binnen=beginnen opdracht. Als de startopdracht af is gaan zij lezen of een oefening doen op het chromebook, na een kwartier wisselen zij om. 

Vakken in groep 7: 

  • Begrijpend lezen
  • lezen
  • Spelling
  • Taal
  • Rekenen
  • Engels
  • Schrijven
  • Verkeer
  • Programmeren van de robot: ROBO
  • Sleutelhanger maken met Tinkercad
  • Handvaardigheid/ tekenen
  • Muziek
  • Gym
  • Hemel en aarde: onze methode voor levensbeschouwing
 • Onderzoekend en ontwerpend leren


Onderzoekend en ontdekkend leren:

In groep 7 werken we met thema’s gericht op geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. We bieden dit op veel verschillende manieren aan

. We starten een thema altijd met de vragen wat weten we al? en wat willen we graag weten? Waar zijn we nieuwsgierig naar? We stellen onderzoeksvragen en gaan op zoek naar antwoorden! Dit doen we via het internet, boeken en we leren van elkaar. In groep 8 werken we altijd naar een presentatie toe. Er wordt dus veel geoefend met presentatievaardigheden.

 

Vreedzame school:

Een aantal kinderen uit groep 7 zijn mediator en lopen buiten tijdens de pauze van de middenbouw. Ze begeleiden de kinderen dan bij hun spel en zijn er om te helpen bij eventuele conflicten. Een hele verantwoordelijkheid!
Samen maken we aan het begin van het jaar afspraken in de groep.
Voor het behouden van een positieve sfeer in de groep hebben we diverse activiteiten: Samenwerkingsspelen, complimenten geven, praten over hoe de kinderen zich voelen en hoe het in de klas gaat.

De kinderen hebben een week lang een taak in de klas. Deze taken worden met de kinderen bedacht, om zo de verantwoordelijkheid te vergroten. De leerkracht zorgt dat alle kinderen aan de beurt komen

Leerkracht

Joëlle de Groot
groep 7A
Iris Groot en Natasha Tames
groep 7B

Contact

Hieronymus
Kerkweg 16
1687 PJ Wognum

T: 0229 571539

Alle contact gegevens »

Agenda

Contact

Kerkweg 16
1687 PJ  Wognum

T: 0229 571539
E: directie.hieronymus@skowf.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam