Sinds vorig schooljaar is de Hieronymusschool één van de drie opleidingsscholen van SKO
West-Friesland. Vijf schoolbesturen, waaronder SKOWF, werken samen met Inholland Alkmaar
onder de naam van Noord-Hollandse Samenscholing. Samen met deze partners wordt er gewerkt aan een nieuwe vorm van opleiden van aanstaande leraren basisonderwijs: de opleidingsschool.
De studenten die op een opleidingsschool worden geplaatst zijn twee dagen op de school.
Ze lopen één dag stage in één van de groepen op de school. De andere dag komen ze samen met studenten van de andere opleidingsscholen van SKOWF om onder leiding van een schoolopleider en een instituutsopleider te werken aan theoretische thema’s.

Vervolgens gaan ze die in de praktijk uitvoeren. Er wordt op deze manier een directe relatie gelegd tussen theorie en praktijk. Er zijn momenteel twaalf studenten die volgens deze nieuwe vorm worden opgeleid.
Wat merkt u als ouder van deze nieuwe vorm van opleiden? Waarschijnlijk komt uw kind met verhalen thuis als ze ineens veel studenten in hun groep zien of u ziet een grote groep studenten aan het werk in de centrale ruimte.
Voor vragen over de opleidingsschool kunt u terecht bij
Janneke Kerssens,
adjunct-directeur
Hieronymusschool