De schoolvakanties zijn bekend. Kijk bij Praktische informatie/schoolvakantie voor het vakantierooster.

Naast de reguliere vakanties zijn er volgend schooljaar ook een aantal vrije dagen en vrije middagen voor de leerlingen.
Voor een deel van deze vrije momenten zijn wij afhankelijk van externe partijen, waarmee we op dit moment in overleg zijn. De planning voor deze vrije momenten krijgt u zodra we deze definitief
hebben vastgesteld.