Financiële Ondersteuning

Voor ouders die het financieel (tijdelijk) minder goed hebben, zijn er instanties in de gemeente Opmeer die ervoor kunnen zorgen dat kinderen toch kunnen meedoen aan schoolse activiteiten waar een vergoeding voor wordt gevraagd en voor buitenschoolse activiteiten.
We zetten ze hier op een rijtje: Stichting Samen, Doe Mee-fonds Gemeente Opmeer en Stichting Leergeld.

Stichting Samen

Stichting Samen voor kinderen in Opmeer
www.stichtingsamenopmeer.nl

Stichting Samen zet zich in zodat alle kinderen kunnen meedoen aan sociale, culturele of sportieve activiteiten. Als kinderen door de financiële situatie thuis niet kunnen meedoen dan kan Stichting Samen mogelijk financiële hulp bieden. Naast projecten van het Jeugd en Jongerenwerk kan ook hulp worden gegeven aan andere initiatieven op sociaal en cultureel gebied in de gemeente Opmeer.

In 2018 zijn er daarnaast extra mogelijkheden om kinderen tot en met 18 jaar te helpen die opgroeien in gezinnen waar weinig te besteden is. De gemeente heeft hiervoor extra geld gekregen en Stichting Samen is hierdoor de mogelijkheid geboden om extra steun te bieden aan deze kinderen voor:

 • Zwemles
 • Aankoop van kleding
 • Aankoop van een fiets
 • Schoolspullenpakket voor de middelbare school
 • Deelname aan activiteiten van het Jeugd- en Jongerenwerk in Opmeer
 • Het vieren van het Sinterklaasfeest
 • Bijdrage aan contributie sportvereniging en sportkleding en -benodigdheden.

Hoe doe je een aanvraag?
Stuur een mail naar samenopmeer@gmail.com
Zet in de mail:
1.        Voor wie de aanvraag gedaan wordt
2.        Waarvoor de aanvraag wordt gedaan
3.        Waarom ( in hoofdlijnen) er geen geld voor is
Ook kunt u  op de Weijver 8c in de Vergadelaar (rechtsaf, met de trap naar boven) langskomen. Graag eerst even bellen als je langs komt via 0226 355095 om een afspraak te maken.

Doe Meefonds Gemeente Opmeer

Hoe werkt het?

De gemeente Opmeer heeft een Doe Mee-fonds, dit is een vorm van bijzondere bijstand. Heeft u een inkomen tot 120% van de voor u geldende bijstandsnorm en weinig eigen geld, spaargeld of bezit? Dan kunt u in aanmerking komen voor een extra bijdrage van het Doe Mee-fonds. Is uw inkomen iets hoger, dan komt u misschien voor een gedeelte van de bijdrage in aanmerking.

Voor kinderen 

 • Voor elk kind op de basisschool € 250,– per jaar.
 • Voor elk kind op het voortgezet onderwijs of op een beroepsopleiding € 365,– per jaar.
 • Als het kind van het basisonderwijs naar vervolgonderwijs gaat eenmalig € 200,–.

Deze bijdrage kunt u aanvragen in het kalenderjaar waarin uw kind 4 jaar wordt en stopt het kalenderjaar na het jaar waarin uw kind 18 jaar wordt. Is uw kind in mei jarig, dan kunt u vanaf januari van dat jaar een bijdrage aanvragen. 

Aan wat?

Voorbeelden van activiteiten waaraan de bijdrage kan worden besteed zijn:

 • Lidmaatschap sportvereniging, club
 • Scouting, jeugdclubs
 • Gabberweek, Kinderdorp
 • Kampweek
 • Muziekschool
 • Bioscoop, schouwburg, concerten
 • Dansschool
 • Culturele organisaties
 • Schoolspullen, schoolreisje, schoolbijdrage
 • Aanschaf/reparatie fiets kind
 • Educatieve activiteiten
 • Bibliotheek
 • Volksuniversiteit
 • Sportschool, fitness, zwemmen
 • Museum(jaarkaart)
 • Ouderenorganisatie
 • Internetaansluiting

Wie komen er in aanmerking?

 • U hebt een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm en een bescheiden vermogen dan kunt u daarvoor in aanmerking komen. Is uw inkomen iets hoger dan komt u misschien voor een gedeelte van de bijdrage in aanmerking.
 • de persoon van 18 jaar en ouder die zelfstandig woont en geen student is
 • de ouder/verzorger met een kind op de basisschool, het voortgezet onderwijs of op het beroepsonderwijs.

Het  vermogen (spaargeld, eigen geld of bezit) dat u mag hebben is:

 • voor een alleenstaande € 6.120,–
 • voor een alleenstaande ouder € 12.240,–
 • voor gehuwden/samenwonenden € 12.240,–

Wat moet ik doen?

Een aanvraagformulier voor het Doe-Mee fonds vindt u onder documenten op deze pagina. U kunt ook per e-mail een formulier aanvragen via gemeente@opmeer.nl.

Stichting Leergeld laat alle kinderen meedoen

Stichting Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging of het verstrekken van een fiets. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Alle bijdragen worden in natura verstrekt of betaalt Leergeld rechtstreeks aan scholen of verenigingen. ‘

Lees HIER meer informatie en hoe u in contact kunt komen met Stichting Leergeld.

Nieuws

 • Ruimtepost en Nieuwsbrief Samen naar Samenwerking

  Lees hier de actuele Ruimtepost, onze (twee-)wekelijkse nieuwsbrief: ...  Lees verder »

Aanmelden op 't Ruimteschip

Hebt u interesse in ’t Ruimteschip?
Wilt u uw kind aanmelden?
Wilt u persoonlijke informatie?
Loop gewoon de school binnen, op ’t Ruimteschip is heel veel mogelijk dus ook een rondleiding zonder afspraak. Maar soms lukt dat niet en is het maken van een afspraak beter.

Lees verder »

Contact


RK Basisschool ’t Ruimteschip

 

Bezoekadres:
Marsstraat 2
1716 WH Opmeer

 

Postadres:
Postbus 53
1715 ZH Spanbroek

 

T: 0226 352552
E: directie.ruimteschip@skowf.nl

Alle contact gegevens »

R.K. basisschool ’t Ruimteschip

Contact

Marsstraat 2
1716 WH Opmeer

T: 0226 – 352552
E: directie.ruimteschip@skowf.nl

RK Basisschool ’t Ruimteschip
Marsstraat 2
1716 WH Opmeer

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam