Formulieren

Aanmeldingsformulier

Voor ouders van nieuwe leerlingen is HIER ons aanmeldingsformulier te vinden. U kunt het uitprinten, thuis invullen en op school inleveren.
We vragen u voor het inleveren van het formulier een afspraak te maken.
Op basis van deze aanmelding kijken wij of uw kind op onze school geplaatst kan worden, dan wel wij met u zoeken naar een passende school voor uw kind.
De administratie heeft ook een kopie nodig van een document waarop het burgerservicenummer van het kind is te lezen.

Bereikbaarheidsformulier

Hier is het formulier waarmee wij om informatie vragen over uw bereikbaarheid: mobiele nummers, telefoonnummer oppas enz: Bereikbaarheidsformulier 2021-2022. Als u het formulier hebt ingevuld, vragen we u dit in te leveren op school bij de administratie of toe te sturen aan admin.ruimteschip@skowestfriesland.nl.

Aan het begin van ieder schooljaar sturen we een formulier toe aan ieder gezin voor een actueel overzicht van de gegevens.

Brief Ouderhulp

Aan het begin van het schooljaar is een google-formulier gedeeld met de ouders, waarmee zij zich konden aanmelden om te komen helpen op school.
Interesse om te komen helpen? Stuur een parrootje naar de leerkracht van uw kind of een e-mail naar admin.ruimteschip@skowf.nl. Dan sturen wij u een actuele link naar dit document.
Na inlevering wordt contact met u opgenomen over inzet van uw hulp.

Toestemmingsverklaring verstrekking medicijnen

U kunt HIER het formulier downloaden waarmee u toestemming geeft voor het verstrekken van medicijnen aan uw kind. Als u het formulier invult en inlevert bij de leerkracht van uw kind, volgt overleg over de verdere procedure.
Dit formulier hoort bij het Beleid medicijnverstrekking

Verlofaanvraag buiten schoolvakanties

Vanaf 1 januari 2016 werken de Opmeerse scholen met een vernieuwd formulier voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties om. U kunt het formulier HIER downloaden.
Na invulling van dit formulier kunt u het inleveren bij de administratie of e-mailen aan admin.ruimteschip@skowestfriesland.nl. U krijgt binnen een paar werkdagen antwoord.
Uitgangspunt voor ons beleid is het SKO-beleid Verlof buiten schoolvakanties.

Vragenlijst Informatieverstrekking kinderen van ouders met een verbroken relatie

U kunt HIER het formulier downloaden, waarin we informatie vragen aan ouders met een verbroken relatie over de afspraken rond communicatie met school.
Dit formulier hoort bij het Beleid informatieverstrekking gescheiden ouders

 

Nieuws

  • Ruimtepost en Nieuwsbrief Samen naar Samenwerking

    Lees hier de actuele Ruimtepost, onze (twee-)wekelijkse nieuwsbrief: ...  Lees verder »

Aanmelden op 't Ruimteschip

Hebt u interesse in ’t Ruimteschip?
Wilt u uw kind aanmelden?
Wilt u persoonlijke informatie?
Loop gewoon de school binnen, op ’t Ruimteschip is heel veel mogelijk dus ook een rondleiding zonder afspraak. Maar soms lukt dat niet en is het maken van een afspraak beter.

Lees verder »

Contact


RK Basisschool ’t Ruimteschip

 

Bezoekadres:
Marsstraat 2
1716 WH Opmeer

 

Postadres:
Postbus 28
1715 ZG Spanbroek

 

T: 0226 352552
E: directie.ruimteschip@skowf.nl

Alle contact gegevens »

R.K. basisschool ’t Ruimteschip

Contact

Marsstraat 2
1716 WH Opmeer

T: 0226 – 352552
E: directie.ruimteschip@skowf.nl

RK Basisschool ’t Ruimteschip
Marsstraat 2
1716 WH Opmeer

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam